Sorteren op registratiedatum

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Keurmerk Jong Dementerenden

In dit keurmerkregister staan alle organisatorische eenheden vermeld die de audit voor het Keurmerk Jong Dementerenden' met succes hebben doorlopen. Organisaties worden getoetst op de kwaliteitscriteria voor de zorg voor jong dementerenden die Perspekt in opdracht van het 'Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd' heeft ontwikkeld. Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. De ingangsdatum van het keurmerk is gelijk aan de datum van het registratiebesluit. Voor nadere informatie over de status van het keurmerk kunt u contact opnemen met stichting Perspekt.

 

keurmerken

auditoren

nieuwsbrief ontvangen?