Sorteren op registratiedatum

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Perspekt zilveren en gouden keurmerk in de zorg

In dit keurmerkregister staan alle organisatorische eenheden vermeld die de audit voor het Perspekt zilveren of gouden keurmerk met succes hebben doorlopen. Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. De ingangsdatum van het keurmerk is gelijk aan de datum van het registratiebesluit. Voor nadere informatie over de status van het keurmerk kunt u contact opnemen met stichting Perspekt.

Stichting Zorggroep De Vechtstreek
Thuiszorg de Vechtstreek

Perspekt gouden keurmerk in de zorg extramuraal

Stichting Zorggroep De Vechtstreek
De Aa en Overdorp

Perspekt gouden keurmerk in de zorg intramuraal

Stichting Zorggroep De Vechtstreek
't Kampje

Perspekt gouden keurmerk in de zorg intramuraal

Woonzorgcentrum Maria Dommer

Perspekt gouden keurmerk in de zorg extramuraal

Woonzorgcentrum Maria Dommer

Perspekt gouden keurmerk in de zorg intramuraal

Stichting Insula Dei Huize Kohlman
Insula Dei Huize Kohlman

Perspekt gouden keurmerk in de zorg extramuraal

Stichting Insula Dei Huize Kohlman
Insula Dei Huize Kohlman

Perspekt gouden keurmerk in de zorg intramuraal

keurmerken

auditoren

nieuwsbrief ontvangen?