reglementen

donderdag, 12 december 2013

algemene voorwaarden Perspekt

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen/ offertes van Perspekt aan klanten en de overeenkomsten van Perspekt met klanten.

 

klachtenprocedure Perspekt

Perspekt hanteert een klachtenprocedure voor klachten die betrekking hebben op het functioneren van Perspekt als certificerende organisatie. Klachten worden -zo nodig- op objectieve en onpartijdige wijze beoordeeld door de Klachtencommissie.

 

reglement bezwaarprocedure

Dit reglement beschrijft de bezwaarprocedure aangaande een registratiebeslissing, zoals het opschorten, intrekken of schorsen van een keurmerk.

keurmerken

auditoren

nieuwsbrief ontvangen?