wijzende-vrouw 

producten & diensten

Perspekt biedt ondersteuning bij duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Het cliƫntenperspectief is daarbij vanzelfsprekend leidend. Het ontwikkelen van kwaliteitssystemen en keurmerkschema's, het uitvoeren van audits en het bieden van ondersteuning via trainingen en praktische instrumenten vormen het kernaanbod. Perspekt beschikt over een breed netwerk en onderhoudt (samenwerkings)relaties met aanbieders van zorg en welzijn, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, financiers, kennisinstituten en de overheid.

PREZO kwaliteitssystemen (7)

Een PREZO kwaliteitssysteem ondersteunt bij het cliƫntgericht werken aan kwaliteitsverbetering. Een PREZO systeem verbindt de dagelijkse praktijk van professionals met de voorwaarden die gesteld worden aan verantwoord ondernemerschap.

audits (7)

Een audit is een onafhankelijk en systematisch onderzoek naar de prestaties van een organisatie, professional. Een audit spiegelt uw resultaten en leidt tot concrete verbeterpunten.

auditcyclus (5), audittraject (1)

keurmerken (12)

Met een (PREZO) keurmerk van Perspekt toont een organisatie of professional, conform branchespecifieke eisen, verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden en een verantwoord ondernemer te zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt.

instrumenten voor kwaliteitsontwikkeling (6)

Ter informatie en ondersteuning bij kwaliteitsverbetering en audittrajecten heeft Perspekt een aantal brochures, publicaties en praktische instrumenten ontwikkeld.

training & ondersteuning (15)

Perspekt biedt trainingen, workshops en praktische producten ter ondersteuning van het duurzaam en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.

trainingen (6), expertise certificering en visitatie (4), workshops & presentaties (4), PREZO kennispartners (1)

keurmerken

auditoren

nieuwsbrief ontvangen?