gehandicaptenzorg

Perspekt ondersteunt organisaties bij het sturen op verantwoorde cliëntgerichte zorg en ondersteuning. Met de instrumenten en diensten van Perspekt werken medewerkers én beleidsmakers/ bestuurders aan zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering en certificering. Altijd gericht op goede resultaten voor de cliënten.
Perspekt heeft jarenlange ervaring in het auditeren in de langdurige zorg en het ondersteunen van medewerkers bij resultaatgericht intern auditeren.

PREZO certificaten VV&T & GZ

woensdag, 16 december 2015
PREZO certificaten zijn interessant voor organisaties die het PREZO denk- en werkmodel stapsgewijs willen implementeren dan wel specifieke prestaties willen toetsen. Door de geboden flexibiliteit...

PREZO Gehandicaptenzorg

maandag, 21 oktober 2013
Bij PREZO gehandicaptenzorg staan de resultaten van de zorg en ondersteuning voor de cliënt centraal. PREZO ondersteunt organisaties in de gehandicaptenzorg bij het in praktijk brengen...

PREZO nu ook voor de gehandicaptenzorg! Het eerste keurmerk uitgereikt.

dinsdag, 10 juni 2014
Ook organisaties die zorg en ondersteuning bieden in de gehandicaptensector kunnen vanaf dit jaar het kwaliteitssysteem PREZO gebruiken om te werken aan verbetering van hun resultaten én zij...

resultaatgericht intern auditeren

vrijdag, 31 mei 2013
Het resultaat van deze training is het kunnen uitvoeren van een resultaatgerichte interne audit (RIA) en het op basis daarvan adequaat en doelgericht rapporteren. De interne audit is een middel om...

van meten naar verbeteren

vrijdag, 20 september 2013
Deze training neem slechts een dagdeel per organisatorische eenheid in beslag met als resultaat een concreet borgings- of verbeterplan voor de betreffende regio, afdeling of team. Bij deze training...

verbeteren en borgen

donderdag, 23 januari 2014
Voor veel organisaties is het gericht benutten van meetuitkomsten om tot concrete verbeteringen te komen nog niet vanzelfsprekend. Te veel verbeteracties worden snel en willekeurig ingezet. Dat...

verbeteren van cliëntresultaten met PREZO Gehandicaptenzorg

donderdag, 02 oktober 2014
PREZO Gehandicaptenzorg ondersteunt medewerkers bij het reflecteren op de geboden zorg en ondersteuning. Dit kwaliteitssysteem vertaalt het kwaliteitskader in een voor de praktijk bruikbare...

werken met PREZO

vrijdag, 04 oktober 2013
Deze training laat u zien en ervaren hoe u het kwaliteitssysteem PREZO in uw organisatie kunt benutten. De training maakt duidelijk hoe u op een systematische wijze de resultaten van uw zorg en...

keurmerken

auditoren

nieuwsbrief ontvangen?