verpleging, verzorging & thuiszorg

wijzende-vrouwPerspekt ondersteunt zorgorganisaties en woonzorgvoorzieningen bij het sturen op verantwoorde cliëntgerichte zorg en ondersteuning. Met de instrumenten en diensten van Perspekt werken medewerkers én beleidsmakers/ bestuurders aan zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering en certificering. Altijd gericht op goede resultaten voor de cliënten.
Perspekt heeft jarenlange ervaring in het toetsen van kwaliteit in de VV&T en het ondersteunen van medewerkers bij verbeteren en borgen.

PREZO Raadpleging nieuwe toets tevredenheid cliënten

dinsdag, 31 januari 2017
Cliëntervaringsonderzoek maakt bij een PREZO audit deel uit van het beoordeling- en wegingskader. Daarom handhaaft Perspekt tot 1 juli 2017 bij PREZO VVT de eis dat er een onafhankelijk...

Kwaliteitsbeleid Aafje van proces- naar klantgestuurd door overstap van HKZ naar PREZO

donderdag, 03 maart 2016
Onlangs maakte Aafje thuiszorg huizen zorghotels de overstap van HKZ naar PREZO. De eerste audits zijn achter de rug én met succes! Hoog tijd om de ervaringen te vernemen van Janine von...

PREZO voor optimaal welbevinden: best practices

donderdag, 10 december 2015
Dat werken met PREZO de aandacht voor het continue verbeteren heeft vergroot, ziet Stichting Perspekt dagelijks. Bij veel van haar klanten ziet Perspekt mooie initiatieven ontstaan om...

ZorgMatenGoes gaat voor maatmodel PREZO VV&T

woensdag, 16 december 2015
Als een van de eersten behaalde ZorgMatenGoes (ZMG) een PREZO certificaat VV&T. De kleine coöperatie besloot gebruik te maken van het maatmodel dat Perspekt in 2015 heeft...

Cliëntervaringsonderzoek binnen PREZO VV&T

donderdag, 10 december 2015
Het hebben van een tevreden klant is de reden waarom u zorg bedrijft. Binnen PREZO blijven klantervaringen dan ook een belangrijke pijler. Want eigen regie en de dialoog tussen cliënt en...

PREZO certificaten VV&T & GZ

woensdag, 16 december 2015
PREZO certificaten zijn interessant voor organisaties die het PREZO denk- en werkmodel stapsgewijs willen implementeren dan wel specifieke prestaties willen toetsen. Door de geboden flexibiliteit...

PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

maandag, 18 maart 2013
Een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het systeem is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en...

aandacht voor roze zorg in PREZO

vrijdag, 28 maart 2014
Consortium Roze 50+ en Perspekt gaan samenwerken aan welbevinden en kwaliteit van leven van roze ouderen in zorg en welzijn. Zorgorganisaties kunnen met kwaliteitssysteem PREZO van Perspekt...

consequenties nieuwe indicatorenset 2012 voor PREZO VV&T

dinsdag, 15 januari 2013
Per 1 mei 2012 is het Kwaliteitsdocument 2012 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis verschenen. In dit Kwaliteitsdocument is een aangepaste indicatorenset opgenomen. Deze aangepaste indicatorenset...

de meerwaarde van Perspekt certificering

vrijdag, 25 januari 2013
Perspekt vraagt alle organisaties ná een audit aan te geven wat voor hen de meerwaarde is van certificering door Perspekt. Wat zijn voor organisaties de belangrijkste redenen om te investeren in...

Marktplaats PREZO VV&T 2014

maandag, 17 november 2014
In totaal hebben in september en november meer dan tachtig meer en minder ervaren gebruikers van PREZO uit de VV&T een presentatie van Perspekt over de veranderingen in PREZO VV&T 2014...

nieuwe versie kwaliteitssysteem PREZO VV&T 2014

vrijdag, 04 juli 2014
Sylvia Stadhouder, auditcoördinator Perspekt, licht toe wat de belangrijkste wijzigingen zijn in deze geheel nieuwe versie van het kwaliteitssysteem PREZO VV&T. 'PREZO VV&T is een...

PREZO ondersteunt de Roze Loper

donderdag, 16 mei 2013
PREZO keurmerkhouder de Kievitshorst van de Wever in Tilburg heeft de Roze Loper behaald. Met dit vignet laat het woonzorgcentrum zien roze ouderen serieus te nemen. Ietje de Rooij, directeur van...

PREZO Roze Zorg

vrijdag, 16 december 2016
Perspekt heeft de ambities van de Roze Loper vertaald in prestaties die aansluiten bij het PREZO werk- en denkmodel, de zogenaamde PREZO Roze Zorg prestaties. In de PREZO Roze Zorg prestatieset...

Professor dr. Robbert Huijsman: 'De kernopgave voor de ouderenzorg is het optimaliseren van de kwaliteit van leven en vitaliteit.'

vrijdag, 04 juli 2014
Perspekt vroeg in het kader van haar jubileumjaar professor dr. Robbert Huijsman naar zijn visie op de noodzakelijke veranderingen in de ouderenzorg. Huijsman is bijzonder hoogleraar bij het...

resultaatgericht intern auditeren

vrijdag, 31 mei 2013
Het resultaat van deze training is het kunnen uitvoeren van een resultaatgerichte interne audit (RIA) en het op basis daarvan adequaat en doelgericht rapporteren. De interne audit is een middel om...
[12  >>  

keurmerken

auditoren

nieuwsbrief ontvangen?