maatschappelijke ondersteuning

dames op bankje  sitePerspekt ondersteunt gemeenten en aanbieders van woon-, zorg- en welzijnsdiensten bij het samen vorm geven aan maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare burgers. Zodat burgers zich zo veel mogelijk zelf kunnen redden in hun dagelijkse leven en kunnen participeren in de samenleving. De instrumenten en diensten van Perspekt ondersteunen bij het formuleren van beoogde (gezamenlijke) resultaten (de prestaties voor de burger) en de verwachte bijdrage of activiteiten van betrokken lokale partijen.

PREZO Hulp bij het Huishouden

vrijdag, 01 november 2013
Een prestatiegericht kwaliteitssysteem dat helpt te sturen op Verantwoorde Hulp bij het Huishouden. PREZO HH is gebaseerd op het Kwaliteitsdocument voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden en...

PREZO Informele Zorg

maandag, 03 juni 2013
Met PREZO IZ krijgt de sector Informele Zorg een fundament. Het kwaliteitssysteem maakt duidelijk aan welke zaken gewerkt moet worden om een kwalitatief goede ondersteuning te bieden. In opdracht...

Hoe zorg je voor wederzijds plezier?

maandag, 21 oktober 2013
Dit is de kernvraag voor goede ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers volgens Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo. Perspekt nodigt in haar jubileumjaar samenwerkingspartners uit om...

resultaatgericht intern auditeren

vrijdag, 31 mei 2013
Het resultaat van deze training is het kunnen uitvoeren van een resultaatgerichte interne audit (RIA) en het op basis daarvan adequaat en doelgericht rapporteren. De interne audit is een middel om...

keurmerken

auditoren

nieuwsbrief ontvangen?