PREZO kwaliteitssystemen

Perspekt ontwikkelt prestatie- en cliëntgerichte kwaliteitssystemen en keurmerkschema's in opdracht van derden en soms op eigen initiatief. Met een kwaliteitssysteem laat een branche of (beroeps)vereniging zien welke prestaties van belang zijn.

Een PREZO kwaliteitssysteem ondersteunt organisaties en professionals bij het behalen van prestaties gericht op interne kwaliteitsverbetering en vanuit cliëntenperspectief. Kwaliteit van leven staat daarbij steeds centraal.

De PREZO kwaliteitssystemen zijn herkenbaar en toepasbaar voor de medewerkers in de dagelijkse praktijk. De kwaliteitssystemen ondersteunen de medewerkers op een praktische wijze bij het werken aan verantwoorde zorg of ondersteuning. Een PREZO kwaliteitssysteem verbindt verantwoorde zorg en ondersteuning aan verantwoord ondernemerschap. En biedt daarmee bestuur, management en beleidsmakers concrete handvatten bij het (bij)sturen op goede resultaten. 

Animatie

De korte animatie hieronder legt de essentie van PREZO uit.

PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

maandag, 18 maart 2013
Een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het systeem is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en...

PREZO Gehandicaptenzorg

maandag, 21 oktober 2013
Bij PREZO gehandicaptenzorg staan de resultaten van de zorg en ondersteuning voor de cliënt centraal. PREZO ondersteunt organisaties in de gehandicaptenzorg bij het in praktijk brengen...

PREZO Hospicezorg

donderdag, 24 maart 2016
De informatie over het PREZO Hospicezorg kwaliteitssysteem volgt binnenkort.Lees meer over het PREZO Hospicezorg keurmerk.

PREZO Woonzorg

maandag, 18 maart 2013
Met PREZO Woonzorg kunnen de Vlaamse woonzorgcentra voldoen aan de registratieverplichtingen in het kader van het Vlaamse referentiekader kwaliteitszorg. Zorgnet Vlaanderen bouwt met PREZO Woonzorg...

PREZO Hulp bij het Huishouden

vrijdag, 01 november 2013
Een prestatiegericht kwaliteitssysteem dat helpt te sturen op Verantwoorde Hulp bij het Huishouden. PREZO HH is gebaseerd op het Kwaliteitsdocument voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden en...

PREZO Informele Zorg

maandag, 03 juni 2013
Met PREZO IZ krijgt de sector Informele Zorg een fundament. Het kwaliteitssysteem maakt duidelijk aan welke zaken gewerkt moet worden om een kwalitatief goede ondersteuning te bieden. In opdracht...

PREZO Persoonscertificatie Ergotherapeut

vrijdag, 28 juni 2013
Een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor ergotherapeuten dat helpt te sturen op bewust bekwame en competente ergotherapeuten. De resultaten voor de cliënt staan centraal. PREZO P-E...

keurmerken

auditoren

nieuwsbrief ontvangen?