Skip to main content

PREZO Care audit


Participerende audit voor PREZO Care

Wil je in aanmerking komen voor een PREZO Care keurmerk? Dan kun je een participerende audit aanvragen. Dit is een audit door een extern auditteam. We noemen het een participerende audit, omdat we je organisatie nauw betrekken bij het verzamelen van input. Aanvullend op deze externe audit kun je ervoor kiezen een interne audit uit te voeren. Deze voer je als organisatie zelf uit. Je kunt daarbij gebruikmaken van je eigen werkwijze of van de diverse werkvormen die PREZO Care aanbiedt. 

Opzet externe audit

De externe participerende audit gaat van start met een kennismakingsgesprek en vervolgens een waardendialoog: dit is een groepsgesprek met een dwarsdoorsnede van betrokkenen bij jouw zorgverzekering. Cliënten, familie, zorgprofessionals, vrijwilligers, managers, bestuurders. Tijdens dit gesprek verkennen we de waarden die voor jouw organisatie belangrijk zijn en de dilemma's (en risico's) die zich voordoen in jouw praktijk. 

Vervolgens verzamelen verschillende auditoren over een afgesproken periode van meerdere weken input over de kwaliteit van jouw zorgverlening. Dat doen ze op drie manieren:

  1. Documentatiespoor: Ze lezen en bekijken verschillende soorten documentatie, van formele rapportages en formulieren tot logboeken, foto's en video's. 
  2. Observatiespoor: Ze lopen rond en observeren hoe cliënten verzorgd of begeleid worden. 
  3. Verhalenspoor: Ze gaan in gesprek met en luisteren naar de verhalen van iedereen die te maken heeft met jouw zorg. 

Binnen elk spoor is er keuze uit verschillende werkvormen. 

De laatste auditactiviteit is opnieuw een groepsgesprek: De bevindingendialoog. In dit groepsgesprek bespreken we wat er zoal aan verhalen is opgehaald tijdens de audit en geven we er gezamenlijk duiding aan. 

Tot slot maakt de kernauditor - de spil van het auditteam - het eindbeeld op van de geleverde kwaliteit, op basis van vijf impactcriteria: 

  1. Impact op het resultaat voor de cliënt
  2. Omgang met dilemma's
  3. Risico's in beeld
  4. Beeld van leren en reflecteren
  5. Beeld van verandervermogen en context

PREZO Care keurmerk

Een organisatie komt in aanmerking voor het PREZO Care keurmerk wanneer uit het verhaal over de kwaliteit in de organisatie blijkt dat je een veilige en persoonsgerichte zorgt levert, met oog voor waarden, regels, dilemma's en risico's. In jouw organisatie wordt structureel en methodisch gewerkt aan het resultaat voor jouw cliënten. Dit staat voor iedereen in de organisatie centraal. Leren en reflecteren wordt op alle niveau's gestimuleerd.

Bij het behalen van een PREZO Care keurmerk wordt jouw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO Care keurmerk is drie jaar geldig. Na afloop van de eerste audit ga je op basis van alle bevindingen verder. Met elkaar leren, op praktijksituaties reflecteren, de kwaliteit verder verbeteren... jouw organisatie blijft altijd in ontwikkeling. Daarom vinden binnen drie jaar nog een tussentijdse audit en een eindaudit plaats. Heeft jouw organisatie het keurmerk niet behaald? Dan maken we afspraken over een herkansing.