Skip to main content

Qualicor Europe en Perspekt zijn vanaf 1 juli 2024 bestuurlijk gefuseerd. Wij werken in anderhalf jaar toe naar een juridische fusie en dus een volledig geïntegreerde organisatie. Beide stichtingen blijven tot de juridische fusie op 1 januari 2026 bestaan. Dat geldt ook voor onze websites.

Wil je meer weten over Qualicor Europe? Ga dan naar qualicor.eu