Wat is PREZO?

PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. In uw dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar medewerkers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen zoals wij allen, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen wilt u het elke dag een beetje beter doen. PREZO helpt u daarbij.
PREZO focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan uw cliënten. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? Vandaar de naam: PREstaties in de ZOrg. PREZO kijkt naar de prestaties die zorgprofessionals en -organisaties leveren. Het kwaliteitssysteem helpt u om die heel gericht, concreet en structureel te verbeteren.

Waarom PREZO?

 • Omdat het draait om uw cliënten

  PREZO zet de ervaringen van uw cliënten of klanten voorop. Omdat zij uiteindelijk dagelijks de essentie van goede zorg ervaren. Protocollen, systemen en richtlijnen zijn geen doel op zich maar blijven hulpmiddelen.
 • Omdat u continu wilt leren en reflecteren

  PREZO helpt zorgorganisaties continu te leren en verbeteren. Het is een methodische en cyclische manier van werken, denken en handelen met veel aandacht voor reflectie. PREZO versterkt het lerend vermogen van teams en professionals. Oók als u niet voor een audit of het keurmerk kiest!
 • Omdat u gericht wilt verbeteren

  PREZO helpt u gericht in te zoomen op de zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Wij reiken u concrete tools aan om die met elkaar te verbeteren. Heel concreet en structureel.
 • Omdat u in essentie het goede wilt doen

  PREZO versterkt het kwaliteitsbewustzijn op de werkvloer en zorgt ervoor dat u samen het verschil kunt maken voor uw cliënten. Omdat dát is wat u wilt. Externe verantwoording afleggen komt daarna pas.
PREZO wordt door talrijke organisaties ingezet. Meerdere gemeentes werken er graag mee, bijvoorbeeld op het gebied van Hulp bij het Huishouden. PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg is bovendien geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. We hebben een productcertificaat ontvangen, een ‘keurmerk op ons keurmerk’, gebaseerd op internationaal erkende ISO-normen.

In welke branches vind ik PREZO?

Werkt u in een van deze branches? Dan hebben wij een eigen PREZO manier van denken en werken voor u ontwikkeld.

Werken met PREZO

Hoe werkt PREZO nu concreet? Voor elke branche is er een eigen PREZO werk- en denkmodel, met bijbehorende uitleg en instructies. Goed om te weten: PREZO past zich aan uw organisatie aan. Het is een hulpmiddel, geen doel op zich. We helpen u te reflecteren, over de juiste zaken in gesprek te gaan en goede afspraken met elkaar te maken. PREZO helpt medewerkers heel concreet om hun dagelijkse handelen te versterken.

Domeinen, pijlers en voorwaarden

Het PREZO werk- en denkmodel is opgebouwd uit zogenaamde cliëntdomeinen, pijlers en voorwaarden:

 • Aan de basis van het kwaliteitsmodel staat de cliënt: we onderscheiden een aantal belangrijke cliëntdomeinen en de prestaties die daarbij horen. Denk aan iemands woon- en leefsituatie, het lichamelijke en mentale welbevinden en de mate van participatie.
 • Om deze cliëntdomeinen te realiseren is een aantal pijlers van belang: cliëntondersteunende prestaties die onder meer betrekking hebben op veiligheid, goede informatie en communicatie.
 • Tot slot zoomen we in op de prestaties van uw professionals en organisatie. Professionele medewerkers en een professionele organisatie zijn dé voorwaarden voor kwalitatief goede zorg.

En heel belangrijk: PREZO brengt de samenhang tussen de diverse prestaties en tussen de domeinen, pijlers en voorwaarden scherp voor u in beeld.

Van plan naar acties

Elke PREZO ‘prestatie’ is helder omschreven. Iedere prestatie is uitgewerkt in een Plan-Do-Check-Act cyclus:

 • Plan: wat is uw doel?
 • Do: wat doet u al?
 • Check: waar staat u en wat kan beter?
 • Act: welke verbeteracties kunt u ondernemen?
Aan elke prestatie is een set hulpmiddelen gekoppeld die u kunt inzetten voor verdere verbetering binnen uw organisatie. Om u een beeld te geven, kunt u een voorbeeldprestatie bekijken.

‘Wat ik zo sterk vind aan werken met PREZO en samenwerken met Perspekt, is dat ónze organisatie echt het uitgangspunt vormt. Je krijgt de ruimte om je op je eigen manier te ontwikkelen. Met hulp van PREZO versterken wij onszelf vanuit onze eigen kern, waarden, geschiedenis, cliënten, omgeving en dromen.’

Tryntsje Kroondijk, bij Boerderij Ruimzicht (Gehandicaptenzorg)

Aan de slag

Perspekt biedt onder andere trainingen in werken met PREZO. Zelf aan de slag met PREZO? Lieke Tiel Groenestege, een van onze auditcoördinatoren en trainer, deelt haartip:

'Wilt u reflecteren op kwaliteit? En wilt u leren en eigenaarschap bevorderen? Stel dan binnen uw organisatie een groepje samen van mensen met verschillende perspectieven. Een verzorgende, een verpleegkundige, een teamleider, misschien ook een beleidsmedewerker of een cliënt. Pak er een paar specifieke PREZO prestaties bij. En ga met elkaar in dialoog kijken hoe het op dit moment gaat: markeer wat goed gaat (groen), wat beter kan (oranje) en wat niet goed gaat (rood). Kijk ook naar de beschikbare bronnen: hoe blijkt dit uit de praktijk, uitkomsten van metingen en documentatie? Van hieruit is zo de stap gezet om prioriteiten te stellen en samen verbeteracties te bedenken.’

Bestellen

Geïnteresseerd geraakt in PREZO? Per sector staat het PREZO denk- en werkmodel beschreven in een kwaliteitssysteem. Deze kunt u, net als de PREZO Care Samenwijzer bij ons bestellen.

Reglementen

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offertes die wij aan klanten uitbrengen en onze overeenkomsten met klanten.

Klachten- en bezwarenprocedure

De klachten- en bezwarenprocedure treedt in werking bij een klacht over ons functioneren als certificerende organisatie. Of bij een bezwaar over het onverhoopt moeten opschorten, schorsen of intrekken van een PREZO keurmerk of certificaat. Klachten worden (zo nodig) op objectieve en onpartijdige wijze beoordeeld door de Klachtencommissie.

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op