Anders verantwoorden vraagt om loslaten van de schijn van controle

Wat een prachtig advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om tot goede zorg te komen. Vertrouwen. Anders verantwoorden. Het roept een zekere opwinding bij mij op. Is de tijd rijp voor anders verantwoorden? Ik zeg volmondig ja. Maar er zijn wel drie paradigmashifts nodig.

Al sinds de verschijning van het rapport: ‘Anders verantwoorden in de zorg’ (ActiZ, 2015) werk ik aan een nieuwe manier van verantwoorden die, naar nu blijkt, naadloos past bij het advies van de RVS. Leren en reflecteren op basis van dialoog, waarden en gezamenlijke besluitvorming. Vertrouwen in de professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid.

Anders verantwoorden van kwaliteit: een paradigmashift?

Denken over kwaliteit is al heel oud. Het werd al gedaan door Socrates die zich bezighield met vragen over deugdzaamheid, goedheid en rechtvaardigheid. Toch ontdekken we steeds nieuwe nuances in onze opvattingen over kwaliteit.

Al jaren wordt er een maatschappelijke discussie gevoerd over kwaliteit in de zorg en de wijze waarop daar verantwoording over af te leggen. Die discussie maakt duidelijk dat er geen eenduidig kwaliteitsbegrip bestaat. Kwaliteit is een subjectief, meervoudig en gelaagd begrip waar vanuit verschillende perspectieven anders naar wordt gekeken. Zijn we al klaar voor een paradigmashift in de verantwoording van kwaliteit?

Rode bakstenen en accreditatie in de zorg

Onlangs werd PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg opnieuw geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA). Maar wat zegt accreditatie eigenlijk over de constante kwaliteit van ons product? Want we leveren nu eenmaal geen rode bakstenen.

Wat is accreditatie eigenlijk?

Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. Volgens de RvA betekent accrediteren letterlijk: vertrouwen geven. Op hun website zegt de RvA daar het volgende over:

‘we willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van producten en diensten in orde is. Dat bloeduitslagen correct zijn, dat vlees niet te veel bacteriën bevat, dat roltrappen veilig zijn, dat elektrotechnici deskundig handelen…’.

Het werk van de RvA is erop gericht dit vertrouwen te ondersteunen. Dat doet ze via deskundig, onpartijdig en onafhankelijk toezicht op bijvoorbeeld certificerende instanties in de zorg, zoals Perspekt waarvan ik directeur/bestuurder ben.

PREZO als kunstje. Dat kan toch niet waar zijn!

Vorige maand las ik op de website van Waardigheid en Trots dat Humanitas zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. De Rotterdamse zorginstelling die negatief in het nieuws kwam en onder verscherpt toezicht stond, heeft zich verdiept in kwaliteitsmanagement. Ze is er in geslaagd haar eigen systeem tot iets van iedereen in de organisatie te maken. En dat is precies wat een kwaliteitssysteem moet doen. Kwaliteit is van iedereen en van iedere dag.

In het verleden lukte het Humanitas niet om PREZO van iedereen in haar organisatie te maken. Dat is bijzonder jammer. Het is pijnlijk om te lezen dat de oorzaak daarvan bij PREZO als kwaliteitssysteem wordt gelegd. Heeft Humanitas zich niet de vraag gesteld of ze PREZO wel gebruikt op de manier waarop het bedoeld is? Misschien was een hand in eigen boezem hier wel op zijn plaats. Bij onze training Werken met PREZO hebben wij juist oog voor de wijze waarop PREZO toegepast kan worden. De training is een duwtje in de goede richting. Uiteraard bemoeien wij ons als certificerende instelling niet met het daadwerkelijk gebruik van PREZO.

Was het maar zo simpel

Bestaat een simpele oplossing voor de problemen in de ouderenzorg? Hugo Borst en Carin Gaemers beweren van wel. Mijn antwoord op deze vraag luidt nee.

Borst en Gaemers pleiten voor een simpele oplossing: neem alle helpers en verzorgenden die we de afgelopen jaren ontslagen hebben weer terug in de ouderenzorg. En zoek het bij de zij-instromers, mensen die nu in de bijstand zitten. Er is personeel nodig en dat hoeft niet allemaal hoogopgeleid te zijn. Uiteindelijk gaat het om aandacht, nagels lakken en sfeer scheppen op de afdelingen. Zo simpel is het, stellen zij.

Eerherstel van de fout

Onze kinderen groeien op met de meest uiteenlopende complimenten voor gedrochten van tekeningen, het binnenstebuiten de kleren kunnen aantrekken en andere geweldige prestaties. Onze kinderen krijgen er vertrouwen van. Zij durven te leren en ze groeien van deze positieve feedback. Waarom dan in de zorg de mensen die hun uiterste best doen elke dag waarde toe te voegen aan het leven van anderen beschimpen omdat de harde realiteit van elke dag ons niet aanstaat?

Over perspectieven en waarheden

Heeft u wel eens een discussie met uw puberdochter over uitgaan en tijdstippen van thuiskomen? 02.00 uur is toch een mooie tijd voor een meisje van 15 denkt u als ouders. Daar denkt menig meisje van 15, vanuit haar perspectief heel anders over. 02.00 uur… dat is zo ouderwets, al mijn vriendinnen mogen tot 04.00 uit!

Misschien ziet u in de foto hierboven het jonge meisje, misschien de oude vrouw. Wanneer u het jonge meisje ziet en uw gesprekspartner ziet de oude vrouw, wie van u heeft dan gelijk? Of heeft u allebei gelijk en is het de kunst de ander mee te nemen naar uw perspectief?

Een verschillende kijk op hetzelfde is onvermijdelijk. Vanuit die wetenschap neem ik u in dit blog graag mee naar verschillende perspectieven op kwaliteit van zorg.

Kwaliteit is leuk! Toch?

In de gehandicapten- en verpleeghuiszorg is hard gewerkt aan nieuwe kwaliteitskaders. Meer of minder expliciet liggen er waarden ten grondslag aan de beide kaders. Waarden als compassie, uniciteit, autonomie, veiligheid, ontwikkelen en samen, lees ik in beide kaders terug. Wij herkennen ze uit ons onderzoek naar sector overstijgende waarden in de zorg. Ze zijn herkenbaar voor iedereen en universeel voor mensen. Mooie uitgangspunten! Toch maakt mijn hart geen sprongetje bij het lezen van de kwaliteitskaders.

Waar perspectieven elkaar tegenkomen

Als pleegouder loop ik soms tegen essentiële vragen aan die veel raakvlakken hebben met de kwaliteitsvraagstukken in de (langdurige) zorg. Wat is de kwaliteit van leven van onze pleegkinderen? Hoe wordt door andere betrokkenen aangekeken tegen datzelfde kwaliteit van leven? En tegen welke norm zetten we dat af? Deze ervaring bepaalde mijn referentiekader bij het lezen van het concept Kwaliteitskader Verpleegzorg.

Onze perspectieven

Wij, biologische en pleegouders, willen er voor zorgen dat de kinderen uitgerust worden met al dat ze nodig hebben om in de toekomst een goed leven te kunnen leiden. Op wat ze daadwerkelijk nodig hebben, is geen eenduidig antwoord te geven. Binnen de pleegzorg brengen biologische ouders hun eigen normen, waarden, wensen en verwachtingen voor hun kinderen met zich mee. Wij als pleegouders hebben onze eigen persoonlijke ervaringen en opvattingen die van invloed zijn op hoe wij naar diezelfde vraag kijken.

Pleegzorginstanties zijn verantwoordelijk voor veel kinderen. Ze hebben te maken met veel gezinnen met verschillende normen en waarden. Er is beleid, een kadernotitie met steekhoudende uitgangspunten. Een derde perspectief. 

Onze worsteling met de werkelijkheid

U kent het vast. Ben je bezig met een uitdagende klus en in een onbewaakt ogenblik vraag je jezelf af: kan ik dit wel? Zit ik op de goede weg? Of erger nog: zullen mijn ideeën ooit werkelijkheid worden?

Ik werk met Perspekt aan een model dat het verhaal over kwaliteit in de zorg vertelt. Het toetst de kwaliteit van zorg door te kijken of deze is afgestemd op de wensen van de cliënt zonder voorbij te gaan aan persoonlijke of professionele waarden en voorschriften.

Botsende waarden in de zorg

Wie naar een goed restaurant zoekt, komt online de meest uiteenlopende reviews tegen. Kwaliteit is een beleving; hoe maken we ook in de zorg ruimte voor de beleving van kwaliteit?

Laatst wilde ik uit eten en wierp ik op Iens een blik op enkele restaurantjes. Hoe denken bezoekers over de kwaliteit van de bediening? Is het eten er lekker? Ook de sfeer vind ik niet onbelangrijk. Ik koos het beste restaurant uit en ging dineren. Ik at heerlijk en genoot van de gastvrijheid.

Waarom vond ik dan dat er best nog wat te verbeteren viel? Het antwoord zit in de subjectiviteit van ervaringen. Daar waar de één hecht aan snelle bediening, heeft een andere gast een vastloper op de opmaak van de gerechten of de malsheid van het vlees. In de zorg is het eigenlijk net zo. Maar zijn wij ons ervan bewust? En handelen we ernaar?

Het is er .NU tijd voor

Met mijn aantreden als directeur/bestuurder van Perspekt gaf ik vervolg aan mijn zoektocht naar menselijke en professionele ondersteuning van mensen met een zorgbehoefte. Met externe verantwoording als core business van Perspekt boog ik mij samen met het team over het vraagstuk hoe we deze menselijke maat in efficiënte en effectieve toetsing tot uiting kunnen laten komen. Nu, bijna twee jaar later, maken we naar buiten toe zichtbaar waar we de afgelopen tijd intern aan hebben gewerkt.

Perspekt (.) nu

Perspekt staat, zoals onze payoff nu ook duidelijk maakt, voor Kwaliteit in zorg. Niet het keurmerk is het doel, de menselijke maat in de zorg is waar we met elkaar naar streven. De cliënt staat niet voor niets centraal in het PREZO werk- en denkmodel.

Concept kwaliteitskader: visionair?

De eerste aanzet voor het nieuwe kwaliteitskader verpleegzorg is gepubliceerd. Het sluit aan op het programma ‘Waardigheid en trots’. Een snelle blik op de schematische weergave roept herkenning op. De opbouw is dezelfde als in de PREZO-modellen die we sinds 2008 gebruiken. Beschrijven wat de uitkomst moet zijn voor de cliënt, wat de cliënt zelf kan doen voor een goede uitkomst, wat de rol is van de professional en wat de organisatie moet doen om dit alles te faciliteren. Wij gaan al een stap verder.

Wat me in het concept kwaliteitskader als eerste treft is de eenvoud en de kern van de zin: ‘De cliënt is een mens met een zorgbehoefte maar vooral met een eigen verhaal.’ De eenvoud en de kern zijn fijn en herkenbaar. Dat maar is jammer, want er is geen maar. De cliënt is een mens met een eigen verhaal, dat zich afspeelt in verleden, heden en toekomst. In dat verhaal komen zaken als familie, kinderen, geliefden, vrienden, kennissen, vijanden, passies, angst, verdriet, geluksmomenten en een zorgbehoefte voor.

Cliëntparticipatie: innoveren is investeren

Onlangs sprak ik met Frans Hiddema, tot 2013 voorzitter Raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam, over kwaliteit in de zorg en innovatie. Zijn belangrijkste boodschap is cultuurverandering!

De cultuurverandering waar Hiddema op doelde was het meer centraal stellen van de tevredenheid van medewerkers. Want tevreden en ontspannen medewerkers zijn beter in staat goede kwaliteit te leveren. Het vanzelfsprekend maken dat we met elkaar mee kijken, dat we gecontroleerd worden vanuit zorg voor elkaar, dat we fouten mogen maken en daarover openlijk mogen praten. Zonder afrekencultuur. Een cultuur waarin complimenten en aandachtspunten hand in hand gaan.

De koers: naar welbevinden voor iedereen

Nu de Sinterklaasartikelen al weer verdrongen zijn door de kerstgedachte, is het tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar. Een jaar waarin veel gebeurd is, waarin IS het nieuws beheerste en terreur steeds dichter naar onze eigen leefwereld is gekomen.

Verdwaald

Het was ook het eerste jaar na de transitie. Of beter gezegd, het eerste jaar van de transformatie. Het eerste jaar dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben gedragen voor grote delen van de zorg. Met gemengde gevoelens en de nodige hindernissen hebben we met elkaar door de nieuwe wegen in de zorg gedwaald. Soms helemaal de weg kwijt, soms toch weer met richting en vertrouwen. Veranderen gaat niet vanzelf, en ook niet zonder wrijving. Brengt het ons als maatschappij straks wat we beogen? Participatie van iedereen met oog voor de menselijke maat?

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op