Skip to main content

Tarieven


Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het behalen van een PREZO of PREZO Care keurmerk of PREZO certificaat? Perspekt is een stichting zonder winstoogmerk en streeft naar kostendekkende audittarieven. Onze tarieven worden opgebouwd op basis van de inzet die nodig is om een audit uit te voeren. Daarvoor bekijken we eerst samen hoe het auditproject in jouw organisatie eruit moet komen te zien. Per auditproject bepalen we vervolgens aan de hand van een aantal gedefinieerde parameters hoeveel standaard audit eenheden (SAE) nodig zijn om deze audit zorgvuldig te kunnen uitvoeren. 

Hoeveel audits zijn er nodig?

Een auditproject kan uit één of meerdere audits bestaan. Onder een audit vallen één of meerder organisatieonderdelen. Een organisatieonderdeel kan bijvoorbeeld een locatie zijn, maar ook een regio of een zelfsturend team. We kunnen ook een productlijn of een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) als organisatieonderdeel beschouwen. Je bepaalt zelf welke organisatieonderdelen je in de audit meeneemt. Wij denken graag met je mee over de meest logische of handige indeling voor een auditproject. 

Standaard Audit Eenheid (SAE)

Een standaard audit eenheid (SAE) staat voor de kleinst mogelijke productie-eenheid van Perspekt. Deze bestaat uit de inzet van één auditor die gedurende een halve dag bij u op locatie aanwezig is. Het tarief van één SAE is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van een audituitvoering inclusief voorbereiding en rapportage, aangevuld met vaste opslag per SAE voor de dekking van de vaste kosten van Perspekt. Per 1 januari 2024 bedraagt het SAE-tarief voor een PREZO audit €1.678,- en voor PREZO Care € 1.842,-. Organisaties met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro krijgen bij een PREZO audit een vaste korting van 20% op het bedrag per SAE. Voor PREZO Care audits geldt dat organisaties met een jaaromzet van minder dan 1 miljoen euro in aanmerking kunnen komen voor een participerende audit PREZO Care kleinschalig.

We stellen het SAE-tarief en de korting voor kleinere organisaties elk jaar opnieuw vast, zodat Perspekt kan blijven voldoen aan haar streven om de audits kostendekkend uit te voeren. Het totaal aan SAE dat wij bij jouw organisatie inzetten, is afhankelijk van de volgende parameters: de omvang van je organisatie, het aantal audits in een auditproject, het aantal organisatieonderdelen per audit, het aantal cliënten per organisatieonderdeel, de scope van de audit(s), het keurmerkschema en het aantal te toetsen prestaties en tot slot het aantal rapporten. Bij grote auditprojecten kan het nodig zijn extra SAE in te zetten voor de coördinatie van het gehele project.

Rekenvoorbeelden

Ter illustratie van onze tariefstructuur geven we een paar voorbeelden. Omdat iedere organisatie en ieder auditproject uniek is, maken wij altijd een offerte op maat. 

Stel je wilt een PREZO audit laten uitvoeren op een aantal van de locaties waar je zorg inclusief behandeling biedt. Op basis van de door jou verstrekte gegevens en de scope van de audit zijn wij overeengekomen dat daarvoor een inzet van 12 SAE nodig is. Het audittarief dat wij in dat geval in rekening brengen bedraagt 12 SAE x € 1.678,- = € 20.136,-

Een ander voorbeeld. Een thuiszorgorganisatie wil de gehele thuiszorg in één auditproject laten beschouwen. De verschillende thuiszorgteams zijn actief in twee verschillende regio's. Samen hebben we, op basis van de verstrekte gegevens, afgesproken dat er per regio één PREZO audit uitgevoerd wordt. Hierin worden alle teams die in deze regio actief zijn tegelijk bezien. Op basis van het aantal cliënten, het aantal teams per regio per audit, het aantal prestaties en de spreiding van de gemeenten in de regio zijn we tot de slotsom gekomen dat voor beide audits een inzet van twee auditoren gedurende een hele dag passend is. Dan brengen we voor het totale auditproject een bedrag in rekening van 8 SAE x € 1.678,- = € 13.424,-

Een laatste voorbeeld. Een kleine zorgorganisatie wil een PREZO audit laten uitvoeren. Zij heeft een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro per jaar en komt dus in aanmerking voor een korting voor kleinere organisaties. Het tarief dat bij deze organisatie in rekening wordt gebracht is 6 SAE x € 1.678,- - 20% korting = € 8.054,40

Eén audit leidt tot één keurmerk of certificaat

Alle organisatieonderdelen die onder één audit vallen, toetsen wij in één audit. Eén audit leidt altijd tot één keurmerk. Wil je voor zes locaties elke een eigen keurmerk behalen? Dan voeren wij in één auditproject zes audits uit. Wil je één keurmerk behalen voor zes locaties tegelijk? Dan voeren wij in één auditproject één audit uit. Samen met jou stellen wij het auditproject samen en we omschrijven duidelijk welke organisatieonderdelen binnen de audit vallen en welke scope deze hebben. 

We staan voor u klaar

Meer weten over PREZO Care?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of bestel het PREZO denk- en werkmodel beschreven in ons kwaliteitssysteem