Wie zijn wij?

Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Wij zijn een in 2003 opgerichte stichting zonder winstoogmerk. Sinds die tijd ondersteunen wij organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Wij voeren audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen.

PREZO en PREZO Care zijn onze kwaliteitsmodellen – praktische en methodische manieren van denken en werken die draaien om de daadwerkelijke ervaringen van mensen met een zorgbehoefte. Bij Perspekt staat kwaliteit voor een persoonlijke benadering en samenwerking met cliënten, gecombineerd met deskundigheid en professionaliteit. Heeft u vragen over kwaliteit of wilt u eens sparren over dit onderwerp? Klop dan gerust bij ons aan. Wij maken het een en ander graag samen met u concreet.

Onze missie

Kwaliteit van leven en zorg maak je samen. Wij bewegen mens en organisatie daarom naar optimale persoonsgerichte en waardengedreven zorg en welzijn.

Onze visie

Wij maken de kwaliteit van zorg en leven zichtbaar en stimuleren het voortdurend in dialoog samen leren en verbeteren. Zo helpen wij medewerker en organisatie om te komen tot zo goed mogelijke integrale zorg voor iedere cliënt.

Onze waarden

BETROUWBAAR
Wij zijn onafhankelijk en transparant.

SAMEN
Wij zijn betrokken en geloven in de kracht van dialoog en co-creatie.

PERSOONLIJK
Wij motiveren organisaties om vanuit waarden en behoeften op een persoonsgerichte manier te werken aan optimale kwaliteit van zorg en welzijn voor de cliënt.

PRAKTIJKGERICHT
Wij zetten op stimulerende, waarderende wijze aan tot continu leren en verbeteren in de praktijk.

Onze koers

Het perspectief van de mensen die u verzorgt of ondersteunt, vormt altijd al de kern van onze kijk op kwaliteit en hoe wij deze toetsen. Daarbij is ‘kwaliteit’ een breed begrip. Iedere persoon beleeft het anders. Daarom ligt onze focus op de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige zorgbehoefte en hún beleving van de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. De komende jaren willen we die beleving nog centraler zetten en kwaliteit van zorg vaststellen aan de hand van de verhalen van alledag. We willen cliënten en professionals en organisaties nauwer betrekken bij de invulling en uitvoering van onze audits en de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsmodellen.

Numbers don't tell the story, people do

Numbers don’t tell the story, people do. Iedere cliënt is een uniek persoon, met een eigen geschiedenis, toekomst, familie, wensen en verlangens. Werken aan kwaliteit is uitgaan van deze unieke uitgangspunten, en in open dialoog bespreken wat iemand zelf nog (aan)kan. Onze rol hierbij is verschoven. Naast legitimeren en externe verantwoording bieden, is de nadruk komen te liggen op het aantóónbaar maken van kwaliteitsontwikkeling en -bewustzijn. Praktijkgericht en gezamenlijk willen wij kwaliteit van zorg vaststellen en concrete handvatten voor verbetering bieden. Wij willen een betekenisvolle bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen met een zorgbehoefte, het vakmanschap en trots van de professionals stimuleren en een deskundige en betrouwbare partner voor organisaties zijn.

Koersnotitie 2019 - 2022

Drie samenhangende thema’s zijn relevant voor de strategische koers van Perspekt: (1) toekomstig aanbod, (2) eigenheid en positie, (3) innovatiekracht. Vanuit het klantperspectief leiden deze thema’s tot twee ontwikkellijnen: (1) kwaliteit van de klantrelatie en (2) kwaliteit van de terugkoppeling. Het bedrijfs-, organisatie- en financieel perspectief zijn de andere zichtlijnen die in de Koersnotitie 2019 – 2022 worden beschreven.

Document bekijken

Publieksjaarverslag 2021

Met trots presenteren wij ons eerste publieksjaarverslag. Een verslag van 2021 aan de hand van de verhalen van mensen die met of voor ons werkten. Immers: ‘Numbers don’t tell the story, people do.’

Document bekijken

Kwaliteitsoverzicht 2020

Wàt doet Perspekt en met wie? In het kwaliteitsoverzicht over 2020 komt u dit te weten. Wij nemen u in deze infographic mee in de wereld van Perspekt van het afgelopen jaar. Onze basis? Een heldere visie als fundament voor onze strategische keuzes, een gemotiveerd team en onze waarden als ankerpunten voor ons handelen!

Kom aan de hand van kengetallen te weten welke bijdrage wij leveren aan de kwaliteit van zorg. Zie bijvoorbeeld hoeveel nieuwe organisaties wij reflectie bieden in de vorm van een audit, en hoe tevreden zij zijn. Het beeld wordt verrijkt met quotes die wij vanuit de evaluatie onder klanten en auditoren ontvingen.

Document bekijken

Ons team

Elly Breedveld

Elly Breedveld

Directeur/bestuurder
Lieke Tiel Groenestege

Lieke Tiel Groenestege

Adviseur
Jolanda Horman

Jolanda Horman

Projectmanager
Anne Groot

Anne Groot

Projectmanager
Barend Voskuilen

Barend Voskuilen

Adviseur
Patricia Scheel - Tieland

Patricia Scheel - Tieland

Procesondersteuner
Ilonka van Heusden

Ilonka van Heusden

Communicatieadviseur
Peter-Jan Kamphuis

Peter-Jan Kamphuis

Programmamanager a.i.
Truus van de Bovekamp

Truus van de Bovekamp

Projectmanager
Kitty Becht

Kitty Becht

Procesondersteuner a.i.
Esther Hulst

Esther Hulst

Luuk van Engelen

Luuk van Engelen

Marije Koster

Marije Koster

 • Elly Breedveld
 • Lieke Tiel Groenestege
 • Jolanda Horman
 • Anne Groot
 • Barend Voskuilen
 • Patricia Scheel - Tieland
 • Ilonka van Heusden
 • Peter-Jan Kamphuis
 • Truus van de Bovekamp
 • Kitty Becht
 • Esther Hulst
 • Luuk van Engelen
 • Marije Koster
 • Elly Breedveld
 • Lieke Tiel Groenestege
 • Jolanda Horman
 • Anne Groot
 • Barend Voskuilen
 • Patricia Scheel - Tieland
 • Ilonka van Heusden
 • Peter-Jan Kamphuis
 • Truus van de Bovekamp
 • Kitty Becht
 • Esther Hulst
 • Luuk van Engelen
 • Marije Koster

Onze auditoren

Het kantoor van Perspekt in Utrecht is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of voor meer informatie. Het team in Utrecht verzorgt de planning en voorbereiding van de audits. Tel hierbij nog circa honderd mensen op: onze gezichten in het veld, de auditoren.
Onze auditoren
 • Circa 100 auditoren
 • Afkomstig uit heel Nederland
 • Zowel in dienst van zorgorganisaties als zelfstandig werkzaam
 • Een goede mix van man, vrouw, jong en oud
 • Bestuurlijke ervaring en/of praktijkervaring op zak
 • Minimaal 4 (tot wel 60) auditdagen per jaar
 • Verplichte Auditorendag en trainingen vanuit Perspekt
Wie voeren de audits uit?
Wij werven, selecteren, begeleiden en scholen onze auditoren zelf. Zij zijn altijd afkomstig uit het vakgebied waarvoor ze de audits uitvoeren. De meeste auditoren zijn in hun dagelijks leven werkzaam als lid van een Raad van Bestuur, directeur, manager, adviseur of beleidsmedewerker. Zij kennen de ontwikkelingen binnen uw sector, de branchenormen en wettelijke kaders. Ze spreken uw taal.
Het auditteam op uw locatie

Voor iedere audit stellen wij  een auditteam samen. Gemiddeld bestaat dit team uit twee tot zes auditoren – afhankelijk van de omvang van de audit. 

Onafhankelijkheid is belangrijk: een auditor heeft geen banden (gehad) met uw organisatie.

Deskundigheid gegarandeerd

Onze auditoren voldoen aan hoge eisen.  Perspekt verzorgt door het jaar heen trainingen voor auditoren. Daarnaast vindt jaarlijks de Auditorendag plaats, een mooi moment voor kennisdeling.

Zelf auditor worden?

Heeft u minimaal een hbo+ werk- en denkniveau, ervaring op strategisch/bestuurlijk niveau én kennis van de praktijk van zorg en welzijn? Bent u communicatief en representatief en heeft u hart voor kwaliteit? Dan kunt u uw interesse aangeven om auditor te worden bij Perspekt. 

Ik heb interesse om auditor te worden

‘Elke audit, elke organisatie en elke auditor heeft zijn eigen kleur. Telkens weer ben ik geroerd door de inspirerende en kleurrijke verhalen die met mij worden gedeeld. Ik ervaar de kwaliteit van zorg en leven door er te zijn, te luisteren, te beleven en ertoe te doen. Het auditorschap voelt voor mij als een cadeautje.’

Natasja Heij

Netwerkpartners

Perspekt werkt samen met een netwerk van deskundige partners. Partners die de kwaliteit van uw organisatie kunnen helpen (door)ontwikkelen. Maar ook partners die wij zelf inschakelen om up-to-date te blijven.

Facit

Facit biedt onderzoek, advies en training aan zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentes. Facit kan u adviseren en praktisch begeleiden als u PREZO wilt implementeren binnen uw organisatie.

Contact

Dorine Duwel
Telefoon: 0251 – 21 22 02
Website: facit.nl

AnderhalfA4

AnderhalfA4 biedt advies, begeleiding en ondersteuning bij verandering en verbetering in de zorg. Anderhalf A4 staat voor resultaatgerichte kwaliteitszorg en kan u ondersteunen bij de implementatie van PREZO. U kunt er terecht voor een quick scan en trainingen.

Contact

Erna Ruiter
Telefoon: 06 – 12 67 37 17
Website: anderhalfa4.nl

D-web

D-web wil mensen en organisaties met plezier laten groeien en verbeteren. D-web verzorgt coaching en trainingen op het gebied van PREZO.

Contact

Jeroen Verveer
Telefoon: 06 – 52 04 63 75
Website: d-web.nl

Toezicht en advies

Perspekt kent een Raad van Toezicht, werkt met een College van Belanghebbenden en een Participantenraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal, onafhankelijk en proactief toezicht op het goed en in samenhang functioneren van alle systemen en het handelen van mensen binnen Perspekt. Ze ziet erop toe dat de doelen van Perspekt worden vertaald naar onderscheidende, eigentijdse en kwalitatieve ondersteuning van de relevante stakeholders.

De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck

De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck

voorzitter Raad van Toezicht
Is eigenaar van CarpeNexus
Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink

Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink

lid Raad van Toezicht
Is advocaat bij Hekkelman Advocaten | Notarissen in Nijmegen met meer dan 30 jaar ervaring in de advocatuur en ruime ervaring in toezichthoudende functies
de heer J.H.W. M. (Jos) Merx

de heer J.H.W. M. (Jos) Merx

lid Raad van Toezicht
 • De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck
 • Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink
 • de heer J.H.W. M. (Jos) Merx
 • De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck

  ‘Zorgwensen van individuele burgers stroken niet altijd met mogelijkheden van zorgaanbieders. Dit kan leiden tot frictie. Perspekt kijkt als objectieve stimulator van kwaliteit in de praktijk en zoomt in op de waarden van de klant en zorgverlener. Hierdoor brengt Perspekt wensen en mogelijkheden bij elkaar. Zo wordt de kern van kwalitatief goede zorgverlening geraakt.’

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 030 – 273 94 58

 • Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink

  ‘Het is in het belang van Perspekt om met een onafhankelijke blik bij te dragen aan de kwaliteit van de keurmerken die door Perspekt worden geboden. Op deze wijze probeer ik bij te dragen aan de ontwikkelingen binnen de zorg en de kwaliteit van geboden zorg voor de mensen.’

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 030 – 273 94 58

 • de heer J.H.W. M. (Jos) Merx

  ‘Het gaat tenslotte om kwaliteit van zorg. Om persoonsgerichte zorg. Perspekt is voor mij een stimulator voor aanbieders van zorg om dit voor elkaar te krijgen’

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 030 – 273 94 58

 • De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck
 • Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink
 • de heer J.H.W. M. (Jos) Merx

College van Belanghebbenden

Het College van Belanghebbenden bestaat uit deskundigen vanuit (zorg)aanbieders, cliëntenorganisaties, professionals, gemeenten, zorgverzekeraars en wetenschap. Zij adviseren de directeur/bestuurder van Perspekt vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid bij kwaliteitszorg en -ontwikkeling.

Mevrouw (Helene) Wüst

Mevrouw (Helene) Wüst

Programmadirecteur Top Class bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur,
onafhankelijk voorzitter
De heer J. (Co) de Gooyer

De heer J. (Co) de Gooyer

Initiatiefnemer bij Nabij Netwerk
Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels

Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels

Bestuurder Joris Zorg
De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen

De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen

Eigenaar Blauwe Paard Advies, voorheen voorzitter Raad van bestuur Lister
Mevrouw M. (Marjan) Boertjes

Mevrouw M. (Marjan) Boertjes

Directeur consultatie en expertise CCE
 • Mevrouw (Helene) Wüst
 • De heer J. (Co) de Gooyer
 • Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels
 • De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen
 • Mevrouw M. (Marjan) Boertjes
 • Mevrouw (Helene) Wüst

  Programmadirecteur Top Class bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur,
  onafhankelijk voorzitter
 • De heer J. (Co) de Gooyer

  ‘Perspekt geeft vorm aan het organische netwerk wat ik nabij noem. Het is mooi om de waarden te voelen en te toetsen die het fundament van het nabij zijn. Kwaliteit zit in de bron.’
 • Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels

  ‘Kwaliteit lever je vanuit je professionele hart! Dit doe je met veel verschillende collega’s rondom de cliënt. PREZO ondersteunt de visie om daadwerkelijk vanuit de cliënt, met elkaar, te blijven kijken en handelen. In die zin is PREZO meer dan een kwaliteitssysteem; het is een steun in de rug voor organisaties die intrinsiek vanuit een cliëntgerichte visie werken.’
 • De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen

  ‘Een audit op waarden is de organisatie langs de juiste meetlat leggen.’
 • Mevrouw M. (Marjan) Boertjes

  ‘In de verhalen, niet in de cijfers, vinden we de aanknopingspunten voor groei en ontwikkeling. Zo is werken aan kwaliteit altijd context gebonden en individueel bepaald.’
 • Mevrouw (Helene) Wüst
 • De heer J. (Co) de Gooyer
 • Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels
 • De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen
 • Mevrouw M. (Marjan) Boertjes

Participantenraad

We hechten er veel waarde aan om onze participanten – de (aspirant) keurmerkhouders – bij onze werkzaamheden en koers te betrekken. Daarom organiseren we jaarlijks een Participantenraad. Een bijeenkomst voor bestuurders waarin we een terug- en vooruitblik geven op de ontwikkelingen binnen Perspekt en waarin we op interactieve wijze met elkaar het gesprek aangaan over belangrijke en actuele vraagstukken. Ook buiten de Participantenraad om is feedback van onze participanten uiteraard altijd welkom.

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op