keurmerken

Een keurmerk van Perspekt is een aantoonbare erkenning van de kwaliteitsstatus  van de organisatie of
professional. Deze erkenning wordt door zowel interne als externe betrokkenen gewaardeerd. Stakeholders, waaronder brancheverenigingen, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars, erkennen de Perspekt keurmerken als instrument om die kwaliteitsstatus te duiden.

Perspekt is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het RvAPREZO VV&T zilveren en gouden keurmerk in de zorg onder registratienummer C566. Deze accreditatie geeft aan dat Perspekt, naar internationale maatstaven, deskundig is en onafhankelijk en onpartijdig werkt. 

Met een Perspekt keurmerk toont een organisatie of professional, conform branchespecifieke eisen, verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden en een verantwoord ondernemer te zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt.

Daarnaast geldt dat cliënten van organisaties en professionals met een PREZO keurmerk blijkens landelijke indicatorenuitkomsten (meer dan) gemiddeld tevreden zijn. Zonder tevreden cliënten geen PREZO keurmerk!

Perspekt voert audits uit in het kader van het PREZO zilveren en gouden keurmerk. Het PREZO zilveren en gouden keurmerk bestaat voor verpleging, verzorging en thuiszorg, voor hulp bij het huishouden, voor gehandicaptenzorg, voor palliatieve zorg en voor informele zorg. Daarnaast voert Perspekt audits uit voor het keurmerk Jong Dementerenden.

Een door Perspekt afgegeven keurmerk is drie jaar geldig en wordt afgegeven op het niveau van een organisatorische eenheid (locatie of onderdeel). Perspekt is van mening dat deze werkwijze het meest recht doet aan de kwaliteitsstatus en kenmerken van de geauditeerde organisaties. Minder goed presterende organisatorische eenheden kunnen dus niet meeliften met de resultaten van goed presterende organisatorische eenheden.

PREZO certificaten ook voor PREZO GZ en PREZO Hz

vrijdag, 06 mei 2016
PREZO certificaten stellen een organisatie in staat zich te laten toetsen op delen van het werk- en denkmodel PREZO. In navolging van het succes van de PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg...

PREZO zilveren en gouden keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

vrijdag, 29 november 2013
Het kwaliteitssysteem PREZO VV&T helpt te sturen op veantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. In PREZO staan de prestaties die medewerkers en organisatie leveren aan de cliënt centraal....

PREZO certificaten VV&T & GZ

woensdag, 16 december 2015
PREZO certificaten zijn interessant voor organisaties die het PREZO denk- en werkmodel stapsgewijs willen implementeren dan wel specifieke prestaties willen toetsen. Door de geboden flexibiliteit...

PREZO zilveren en gouden keurmerk Gehandicaptenzorg

vrijdag, 13 december 2013
Het kwaliteitssysteem PREZO Gehandicaptenzorg helpt te sturen op kwaliteit zoals vastgelegd in Kwaliteitskader 2.0 door de branche. Voor organisaties die hierop gecertificeerd willen worden heeft...

PREZO Hospicezorg

donderdag, 24 maart 2016
Perspekt ondersteunt hospices, palliatieve units en thuiszorgteams bij het sturen op verantwoorde cliëntgerichte zorg en ondersteuning met PREZO Hospicezorg. Met de instrumenten en diensten...

PREZO zilveren en gouden keurmerk Hulp bij het Huishouden

vrijdag, 13 december 2013
Het PREZO zilveren en gouden keurmerk Hulp bij het Huishouden is gebaseerd op het door Perspekt ontwikkelde kwaliteitsssysteem PREZO Hulp bij het Huishouden (HH). Dit systeem ondersteunt management...

PREZO zilveren en gouden keurmerk Informele Zorg

vrijdag, 29 november 2013
Voor behalen van het keurmerk PREZO Informele Zorg staan de prestaties die medewerkers en organisatie leveren aan de mantelzorger en/ of hulpvrager centraal. Stichting Perspekt heeft PREZO...

Keurmerk Palliatieve Zorg

vrijdag, 08 november 2013
Perspekt voerde tot 2016 audits uit in high care hospices en bij palliatieve units in verpleeghuizen. Voor beide auditvarianten was een apart kwaliteitssysteem beschikbaar. High care hospices en...

Perspekt zilveren en gouden keurmerk in de zorg

vrijdag, 12 juli 2013
Keurmerk voor verpleging, verzorging en thuiszorg gebaseerd op algemene normen kwaliteitsontwikkeling en cliëntenperspectief. Het wegingskader van het Perspekt zilveren en gouden keurmerk in...

Perspekt bronzen keurmerk in de zorg

vrijdag, 12 juli 2013
Het Perspekt bronzen keurmerk in de zorg was bedoeld voor organisaties die verpleging, verzorging en thuiszorg bieden. Momenteel lopen de laatste keurmerktrajecten. Het bronzen keurmerk(traject)...

PREZO Persoonscertificatie Ergotherapeut

vrijdag, 13 december 2013
Het persoonscertificaat ergotherapeut bevestigt dat een ergotherapeut aan de vereiste competenties voldoet zodat een cliënt verantwoorde ergotherapie ontvangt. Dat wil zeggen ergotherapie van goed...

PREZO Roze Zorg

vrijdag, 16 december 2016
Perspekt heeft de ambities van de Roze Loper vertaald in prestaties die aansluiten bij het PREZO werk- en denkmodel, de zogenaamde PREZO Roze Zorg prestaties. In de PREZO Roze Zorg prestatieset...

keurmerken

auditoren

nieuwsbrief ontvangen?