Skip to main content

Keurmerken


Certificering in de zorg

Maak kwaliteit aantoonbaar en zichtbaar

Binnen de zorg is er -terecht - een duidelijke behoefte om de kwaliteit van zorg meetbaar en aantoonbaar te maken. Voor cliënten in de praktijk én voor zorgmedewerkers en zorgorganisaties. Begrijpelijk dat er wordt gezocht naar manieren om de kwaliteit in de zorg op een gestructureerde manier te monitoren, te verbeteren en uit te dragen. Zowel intern als extern. Certificering in de zorg met het PREZO Keurmerk en PREZO Care helpen daarbij. 

Keurmerk en certificering in de zorg

Een keurmerk is nooit een doel op zichzelf

Een PREZO keurmerk of certificaat en PREZO Care zijn in onze ogen nooit een doel op zich. Je organisatie en zorgmedewerkers willen in de eerste plaats persoonsgerichte en verantwoorde kwaliteit van zorg leveren in de praktijk. Door te werken met een goed doordacht kwaliteitsmodel, passend bij je zorgbranche, in combinatie met de kennis en ervaring van ervaren auditoren en adviseurs op gebied van keurmerken, maak je die kwaliteit concreet een aantoonbaar. 

PREZO keurmerken voor de zorg schrijven niet voor 'hoe het moet'. Ze geven handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties je moet realiseren in de praktijk. Hoe je dat vormgeeft, bepalen als organisatie zelf, samen met de zorgcliënten, hun familie en ondersteuners. 


PREZO keurmerk 3 jaar geldig

Het PREZO keurmerk heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. De ingangsdatum van het keurmerk is gelijk aan de datum van het registratiebesluit.

PREZO wordt door talrijke organisaties ingezet. Meerdere gemeentes werken er graag mee, bijvoorbeeld op het gebied van Hulp bij het Huishouden. PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. We hebben een productcertificaat ontvangen, een 'keurmerk op ons keurmerk', gebaseerd op internationaal erkende ISO-normen. 

Een overzicht van zorgorganisaties met het PREZO of PREZO Care keurmerk vind je in het keurmerkregister.