Skip to main content

Audits


Wil je met jouw organisatie en zorgmedewerkers doorlopend focussen op het monitoren en verbeteren van de zorgresultaten in de praktijk van je cliënten? Laat een PREZO audit uitvoeren en ontvang het PREZO keurmerk of een van de certificaten. Een PREZO audit zoomt gericht in op de dagelijkse praktijk en gaat voor een beperkte administratieve last. 

Voorbereiding

Samen met Perspekt stel je als zorgorganisatie een auditprogramma samen. Onze projectmanagers ondersteunen je bij de voorbereidingen en het verzamelen van input. Tijdens de PREZO audit ligt de focus sterk op de praktijk. De auditoren voeren gesprekken, observeren, bekijken registraties en instrumenten. Op zoek naar aantoonbare feiten, beoordelen zij of datgene wat ze vandaag aantreffen, ook volgende maand goed gaat in je organisatie en bij de zorgcliënten. De auditoren worden tijdens de audit begeleid door iemand uit je zorgorganisatie. 

Het auditteam

Voor iedere audit stellen wij een auditteam samen, bestaande uit twee tot zes auditoren - afhankelijk van de omvang van de audit. Onafhankelijkheid is daarbij belangrijk: een auditor heeft geen banden (gehad) met de organisatie waar hij/ zij een audit uitvoert.

Onze auditoren voldoen aan hoge eisen en worden voortdurend verder geschoold en opgeleid. Daarnaast wisselen auditoren meerdere keren per jaar onderling nieuwe kennis en ervaringen uit, zodat alle auditoren hiervan kunnen profiteren. 

Audit PREZO/ PREZO Care

Al onze keurmerken zijn drie jaar geldig. Binnen de geldigheidsperiode van een keurmerk toetsen we regelmatig of jouw organisatie nog steeds voldoet aan de gestelde eisen voor continuering van het keurmerk. 

Audit certificaat groeimodel

Stap voor stap PREZO invoeren

Is je zorgorganisatie werkzaam in de verpleging, verzorging en thuiszorg, dan kun je ervoor kiezen PREZO stapsgewijs in te voeren. Je organisatie stapt dan gedurende 2 jaar in 3 stappen over op de resultaatgerichte kwaliteitstoetsing van de domeinen, pijlers en voorwaarden. Door de tijd te nemen, worden zorgmedewerkers gemakkelijk meegenomen in de aanpassingen en blijft de impact op hun dagelijkse werk behapbaar. Wanneer je organisatie op alle gebieden goed presteert, ontvang je het PREZO keurmerk voor 3 jaar. 

Audit certificaat maatmodel

PREZO Certificering op deelgebieden

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg kunnen ook kiezen voor een maatmodel voor certificering. Je kunt je organisatie laten toetsen op specifieke gebieden, om op deze gebieden een PREZO certificaat te halen die 2 jaar geldig is.