Skip to main content

Perspekt
Academie

Bij de Perspekt Academie vind je (in company) trainingen, de nieuwste kennis en actuele informatie voor zorgprofessionals in de (langdurige) zorg die de kwaliteit van zorg doorlopend willen verbeteren met PREZO en PREZO Care. 

In alle trainingen ligt de focus op praktijkgerichte resultaten. Ofwel, op het verbeteren van de zorgresultaten voor cliënten in hun dagelijkse leven. De trainingen zijn interactief en er wordt volop gewerkt en geoefend met eigen praktijksituaties. Deelnemers krijgen zo concrete handvatten om direct binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering. 

In company trainingen

Kies je voor een in company training, dan wordt de training volledig op maat afgestemd op de vraagstukken en wensen van je organisatie en medewerkers. De training wordt in goed overleg en nauwe samenwerking opgezet. In company trainingen hebben als voordeel dat deelnemers dezelfde taal spreken. Bovendien ga je nog gerichter oefenen in je eigen praktijk, zodat de stof écht tot leven komt in je dagelijkse werk en zichtbaar tot nieuwe resultaten leidt. 


Geaccrediteerd en onafhankelijk

Perspekt is voor haar trainingen geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, bieden wij geen begeleiding bij de daadwerkelijke invoering van onze kwaliteitsmodellen PREZO en PREZO Care binnen je organisatie.