Skip to main content

Groeimodel

Organisaties binnen de Verpleging, Verzorging & Thuiszorg bieden wij extra flexibiliteit in het behalen van een PREZO keurmerk. U kunt er namelijk voor kiezen om de PREZO manier van werken en denken stapsgewijs in te voeren. Uw organisatie wordt dan in drie stappen beschouwd. Presteert u op elke stap goed, dan kunt u het PREZO keurmerk voor uw branche behalen.

In drie stappen naar een PREZO keurmerk

In drie stappen beschouwen wij hoe medewerkers en organisatie handelen volgens de PREZO manier van denken en werken. Deze drie stappen sluiten aan bij de natuurlijke opbouw van werken met PREZO:

  1. Certificering op domeinen
   Wij toetsen in eerste instantie uw primaire proces, met extra aandacht voor uw prestaties op de verschillende cliëntdomeinen die bepaald zijn voor uw branche. Bij een goed resultaat ontvangt u het eerste deelcertificaat.

  2. Certificering op pijlers
   Wij toetsen vervolgens hoe uw medewerkers en organisatie de ondersteunende prestaties (pijlers) invullen, die nodig zijn voor het bieden van verantwoorde zorg. Bij een goed resultaat ontvangt u het tweede deelcertificaat.

  3. Certificering op voorwaarden
   We toetsen uw organisatie op de voorwaarden die belangrijk zijn om prestaties van niveau te leveren voor uw cliënten: de professionaliteit van uw medewerkers en zorgorganisatie. Bij een goed resultaat ontvangt u het derde en laatste deelcertificaat.

Een andere volgorde van toetsing is in overleg mogelijk. Behaalt u alle drie de certificaten binnen twee jaar? Dan ontvangt u het integrale PREZO keurmerk voor uw branche.