Skip to main content

Maatmodel

Organisaties in de Verpleging, Verzorging & Thuiszorg bieden wij extra flexibiliteit in de vorm van het maatmodel voor certificering. U kunt ervoor kiezen om uw organisatie te laten beschouwen op specifieke gebieden en op deze gebieden een PREZO certificaat te behalen.

Twee opties voor certificering op maat

Er zijn twee mogelijkheden:

    1. Standaard PREZO keuzecertificaat
      U laat uw organisatie beschouwen op één van de standaard onderdelen uit het PREZO werk- en denkmodel: uw prestaties op de cliëntdomeinen, uw prestaties op de pijlers of uw prestaties op de voorwaarden. Bij een goed resultaat, behaalt u het betreffende PREZO keuzecertificaat.

    2. Zelf samengesteld PREZO keuzecertificaat
      Het is ook mogelijk om zelf drie tot vijf prestaties te kiezen uit de volledige PREZO prestatieset voor uw branche. Bij een goed resultaat, ontvangt u een PREZO keuzecertificaat voor die specifieke prestaties.

U kunt meerdere keuzecertificaten behalen. Voor elk certificaat voert Perspekt een aparte audit uit. Een keuzecertificaat is twee jaar geldig. Na één jaar vindt een eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit.