Skip to main content

PREZO Hospicezorg

PREZO voor uw branche

PREZO Hospicezorg is er zowel voor hospices, palliatieve units, bijna thuishuizen als gespecialiseerde thuiszorgteams. Organisaties, units en teams waar in de praktijk veel kennis en expertise beschikbaar is rondom symptoomanalyse en -management en stervensbegeleiding. PREZO voor uw sector is een kwaliteitsmodel, gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO Hospicezorg gaat uit van waarden die u wilt realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Centraal binnen PREZO Hospicezorg staat de wereld van de patiënt en diens naasten. Hoe beleven zij hun situatie fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel? Welke specifieke behoeftes hebben zij in de stervensfase van de patiënt/gast? En welke waarden zijn voor hen belangrijk? PREZO Hospicezorg jaagt het gesprek aan over waarden, normen, regels en daaruit voorkomende dilemma’s. Binnen én tussen de werelden van de patiënt en naasten, van de zorgverlener en vrijwilliger en van de organisatie. Door het gesprek te voeren en ervaringen over belangrijke waarden te delen zorgt u voor voortdurende ontwikkeling van kwaliteit in uw organisatie.

Het vernieuwde PREZO Hospicezorg is in 2021 ontwikkeld door Perspekt in opdracht van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN).

U kunt PREZO als kwaliteitsmodel gebruiken maar ook een audit afnemen waarmee u het PREZO keurmerk kunt behalen.

Het PREZO keurmerk Hospicezorg

Met het PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat uw patiënten en hun naasten tevreden zijn over de voor hen belangrijke waarden;
  • dat uw zorgverleners en vrijwilligers op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg optimale zorg en ondersteuning leveren;
  • dat uw organisatie reflecteert op het eigen handelen en blijvend aan resultaatverbeteringen werkt;
  • uw organisatie handelt volgens de bedoeling van het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

PREZO Hz schema Hz nieuw 01

Wilt u in aanmerking komen voor het PREZO keurmerk Hospicezorg? Dan kunt u een offerte aanvragen voor een audit door Perspekt. Wij beschouwen dan als vertrouwde buitenstaander uw organisatie. Wij luisteren naar verhalen, observeren en analyseren om een beeld te krijgen van hoe de door u geleverde zorg en ondersteuning bijdraagt aan de waarden en ervaringen van patiënten en naasten.

In onderstaand eBook maakt u beknopt kennis met het kwaliteitsmodel van PREZO Hospicezorg.

Is ons beeld positief, dan ontvangt u het PREZO keurmerk Hospicezorg. Zijn er nog enkele uitdagingen, dan kunt u binnen een jaar een heraudit laten doen. Bij het behalen van het keurmerk wordt uw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. Na 1,5 jaar vindt een eindaudit plaats. Daarin is voornamelijk aandacht voor uw reflecteren en ontwikkelen vanuit de waarden comfortabel en veilig.

U kunt kiezen voor een volledig keurmerk PREZO Hospicezorg of voor ons groeimodel in de vorm van certificaten.