PREZO Hospicezorg

PREZO voor uw branche

PREZO Hospicezorg is er zowel voor zelfstandige hospices, palliatieve units van verpleeghuizen als gespecialiseerde thuiszorgteams. Organisaties, units en teams waar in de praktijk veel kennis en expertise beschikbaar is rondom symptoomanalyse en -management en stervensbegeleiding. PREZO voor uw sector is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties u moet realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Centraal binnen PREZO Hospicezorg staan uw patiënten en hun naasten. Hoe ervaren zij hun woon- of leefsituatie? Hoe beleven zij hun situatie spiritueel, sociaal, fysiek en psychisch? Welke specifieke behoeftes hebben zij in de stervensfase? En welke behoeftes hebben naasten als het gaat om nazorg? PREZO kijkt naar de geleverde prestaties aan patiënten en hun naasten, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van patiënten en naasten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven en sterven. Andersom geldt dat deze patiëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties.

PREZO Hospicezorg is in 2015 ontwikkeld door Perspekt in opdracht van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN).

U kunt PREZO als kwaliteitssysteem gebruiken. Daarnaast is het mogelijk uw organisatie te laten toetsen om het PREZO keurmerk te behalen.

Het PREZO keurmerk Hospicezorg

Met het PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat uw patiënten tevreden zijn
  • dat u uw prestaties vóór deze patiënten structureel verbetert
  • dat uw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die uw branche stelt
  • dat u een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving

PREZO Hz schema Hz nieuw 01

Wilt u in aanmerking komen voor een PREZO keurmerk Hospicezorg? Dan kunt u een offerte aanvragen voor een audit door Perspekt. Wij toetsen dan of de prestaties die we voor uw branche hebben geformuleerd binnen de organisatie worden gerealiseerd en welke bijdrage medewerkers en vrijwilligers hieraan leveren. Hier ziet u een voorbeeld van 1 uitgewerkte prestatie:

Scoort u op alle prestaties goed, dan ontvangt u het PREZO keurmerk Hospicezorg. Behaalt u niet alle prestaties, dan kunt u binnen een jaar een heraudit laten doen). Bij het behalen van het keurmerk wordt uw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. Er vindt na 1,5 jaar vindt een eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit.

U kunt kiezen voor een volledig keurmerk PREZO Hospicezorg of voor ons groeimodel in de vorm van certificaten.

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op