Skip to main content

PREZO Roze Zorg: certificaat De Roze Loper

PREZO voor uw branche

‘Roze’ senioren in woonzorgcentra, (thuis)zorginstellingen en welzijnsorganisaties hebben specifieke behoeftes als het gaat om hun welzijn en kwaliteit van leven. Zij lopen een groter risico om in een sociaal isolement terecht te komen en eenzamer te worden dan heteroseksuele senioren. De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders in de zorg te vergroten. Het is een certificaat waarmee u als organisatie laat zien dat u werkt aan een open en tolerante cultuur, bejegening, beleid en ondersteuning voor roze ouderen.

In opdracht van Stichting Roze 50+ heeft Perspekt in 2016 een PREZO prestatieset ontwikkeld speciaal voor audits binnen uw sector. Onze audit kan leiden tot een Roze Loper certificaat.

PREZO schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. Hoe u als medewerker of organisatie een open en tolerante cultuur kunt realiseren. Centraal binnen PREZO Roze Zorg staan uw cliënten. Hoe omschrijven zij hun welbevinden? PREZO kijkt naar de geleverde prestaties aan cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van cliënten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties.

U kunt PREZO als kwaliteitssysteem gebruiken. Daarnaast is het mogelijk uw organisatie te laten toetsen om het PREZO keurmerk te behalen.

PREZO Roze Zorg audit

Wilt u in aanmerking komen voor het certificaat ‘De Roze Loper’? Dan kunt u een offerte aanvragen voor een audit door Perspekt. Wij toetsen dan of de 3 specifieke (cliënt)prestaties die we voor uw branche hebben geformuleerd binnen de organisatie worden gerealiseerd en welke bijdrage medewerkers hieraan leveren.
Hier ziet u een voorbeeld van 1 uitgewerkte prestatie:

Scoort u op alle 3 de prestaties goed? Dan ontvangt u van Stichting Roze 50+ het certificaat De Roze Loper en wordt u opgenomen in hun keurmerkregister. De Roze Loper is 3 jaar geldig. Binnen die drie jaar vinden een tussentijdse audit en een eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit.