PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

RvA

Perspekt is geaccrediteerd voor het PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 2014 keurmerk in de zorg

PREZO voor uw branche

Spreken we over Verpleging, Verzorging & Thuiszorg, dan hebben we het over langdurige ouderenzorg en thuiszorg. PREZO voor uw sector is een werk- en denkmodel, gebaseerd op het vigerende Kwaliteitskader voor uw branche. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties u moet realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Centraal binnen PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg staan uw bewoners en cliënten. Wat vinden zij van hun woon- en leefsituatie? En van hun deelname aan de samenleving? Hoe ervaren zij de lichamelijke en geestelijke ondersteuning? PREZO kijkt naar het leveren van prestaties aan bewoners en cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van bewoners en cliënten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties.

U kunt PREZO als kwaliteitssysteem gebruiken. Daarnaast is het mogelijk uw organisatie te laten toetsen om het PREZO keurmerk te behalen.

Het PREZO keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

Met het PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat uw bewoners en cliënten tevreden zijn
  • dat u uw prestaties vóór deze cliënten structureel verbetert
  • dat uw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die uw branche stelt
  • dat u een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving

Overgangsperiode: 2 versies van het kwaliteitssysteem

PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (afgekort PREZO VV&T) wordt regelmatig geactualiseerd op basis van ontwikkelingen in de sector en voortschrijdend inzicht. Na PREZO VV&T 2014 is de meest recente actualisatie PREZO VV&T 2017.

PREZO VV&T 2014 en PREZO VV&T 2017 hebben veel overeenkomsten. Bij iedere upgrade behouden we namelijk de sterke uitgangspunten van het werk- en denkmodel. Met name de focus op de resultaten van de zorgverlening voor bewoners en cliënten en het methodisch werken zijn behouden gebleven. Ook de opbouw uit Pijlers, Domeinen en Voorwaarden is niet gewijzigd.

De wijzigingen in PREZO VV&T 2017 hebben relatie met de meest recente ontwikkelingen in de sector:

  • we sluiten aan op het nieuwe Kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg;
  • we sluiten aan op de nieuwe wijze van meten van cliëntervaringen (sinds de verplichte CQi voor de VV&T is afgeschaft).

Bent u benieuwd waarin PREZO VV&T 2017 exact verschilt van PREZO VV&T 2014? Dat leest u via de link hieronder. 

Wilt u uw organisatie laten toetsen, dan kunt u zelf kiezen voor PREZO VV&T 2014 of PREZO VV&T 2017. Vanaf augustus 2018 worden er voor PREZO VV&T 2014 geen initiële audits meer uitgevoerd, PREZO VV&T 2017 is dan het uitgangspunt.

De aanvraag voor een initiële audit op basis van PREZO VV&T 2014 moet uiterlijk 1 mei 2018 door Perspekt in ontvangst zijn genomen. Eventuele heraudits op basis van PREZO VV&T 2014 worden uiterlijk tot 1 januari 2019 uitgevoerd.

PERS schema VVTPREZO VVT 2017 schema

In aanmerking komen voor een PREZO keurmerk?

Wilt u in aanmerking komen voor een PREZO keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 2014 of 2017? Dan kunt u een offerte aanvragen voor een audit door Perspekt. Wij toetsen dan of de specifieke (cliënt)prestaties die we voor uw branche hebben geformuleerd binnen de organisatie worden gerealiseerd en welke bijdrage medewerkers hieraan leveren. Hier ziet u een voorbeeld van een uitgewerkte prestatie:

Scoort u op alle prestaties goed, dan ontvangt u het PREZO gouden keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg. Dit geldt zowel voor PREZO 2014 als PREZO 2017. Alléén voor PREZO 2014 geldt, dat u ook een PREZO zilveren keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg kunt ontvangen. Dit is het geval wanneer u 1 prestatie niet behaalt.
Mocht u één of meer prestaties niet behalen, dan kunt u binnen een jaar een heraudit laten doen. Bij het behalen van een keurmerk wordt uw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. Binnen die drie jaar vinden een tussentijdse audit en eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit.

U kunt kiezen voor een volledig keurmerk PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg of voor onze certificaten.

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op