Skip to main content

PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

RvA

Perspekt is geaccrediteerd voor het PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg keurmerk in de zorg

PREZO voor uw branche

Spreken we over Verpleging, Verzorging & Thuiszorg, dan hebben we het over langdurige ouderenzorg en thuiszorg. PREZO voor uw sector is een werk- en denkmodel, gebaseerd op het vigerende Kwaliteitskader voor uw branche. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties u moet realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Centraal binnen PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg staan uw bewoners en cliënten. Waarden en bijbehorende prestaties vormen het startpunt van de dialoog tussen medewerker en bewoner/cliënt over persoonsgerichte zorg. Wat vinden zij van hun woon- en leefsituatie? En van hun deelname aan de samenleving? Hoe ervaren zij de lichamelijke en geestelijke ondersteuning? Met PREZO maakt u behoeftes van bewoners en cliënten bespreekbaar.

PREZO kijkt naar het leveren van prestaties aan bewoners en cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van bewoners en cliënten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties.

U kunt PREZO als kwaliteitssysteem gebruiken. Daarnaast is het mogelijk uw organisatie te laten toetsen om het PREZO keurmerk te behalen.

Het PREZO keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

Met het PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat uw bewoners en cliënten tevreden zijn
  • dat u uw prestaties vóór deze cliënten structureel verbetert
  • dat uw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die uw branche stelt
  • dat u een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

PREZO VVT 2017 schema

Wilt u in aanmerking komen voor een PREZO keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg? Dan kunt u een offerte aanvragen voor een audit door Perspekt. Wij toetsen dan of de specifieke (cliënt)prestaties die we voor uw branche hebben geformuleerd binnen de organisatie worden gerealiseerd en welke bijdrage medewerkers hieraan leveren. Hier ziet u een voorbeeld van een uitgewerkte prestatie:

Scoort u op alle prestaties goed, dan ontvangt u het PREZO keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg. Behaalt u één of meer prestaties niet, dan kunt u binnen een jaar een heraudit laten doen. Bij het behalen van een keurmerk wordt uw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. Binnen die drie jaar vinden een tussentijdse audit en eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit.

U kunt kiezen voor een volledig keurmerk PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg of voor onze certificaten.