Skip to main content

Kwaliteit binnen Perspekt

Wij ondersteunen zorgorganisaties in het continu leren en reflecteren. Net zo belangrijk vinden we dat voor onszelf. Niet alleen ontwikkelen wij ons als team. We passen ook onze producten voortdurend aan aan wat er om ons heen gebeurt en laten ons accrediteren door de Raad van Accreditatie. Daarnaast blijven wij ons als partner voor zorgorganisaties verbeteren – zowel via onze eigen ervaringen als die van onze klanten.
Een paar concrete voorbeelden
  • Elk auditproject sluiten we af met een evaluatie door de zorgorganisatie die wij toetsten. Deze evaluaties lopen wij structureel door op verbeteracties voor onszelf.
  • Regelmatig organiseren wij auditorenpanels, waarin we samen met onze auditoren uit het veld van gedachten wisselen over onze aanpak en verbeterpunten.
  • Onze auditoren houden intervisiebijeenkomsten om elkaar scherp te houden en aan hun eigen ontwikkeling te werken. Aanvullend op de trainingen, Auditorendag en begeleiding die wij vanuit Perspekt voor hen organiseren.
  • Op het kantoor van Perspekt houden we lunch learnings om kennis over te dragen en elkaar blijvend te inspireren.
  • De digitale werkomgeving verbreden en verbeteren we met eigen portalen voor auditoren en keurmerkhouders.