Skip to main content

Landelijke ontwikkelingen

Nieuwe kwaliteitskaders. Ontwikkelingen binnen uw zorgbranche of binnen de overheid. Ontwikkelingen in de samenleving, zoals . De wereld van kwaliteit en kwaliteitstoetsing is volop in beweging. We zien duidelijk een verschuiving naar een meer persoonlijke benadering van kwaliteit. Dat brengt een beweging met zich mee van controle op protocollen, procedures en processen naar anders verantwoorden. Anders verantwoorden gaat over de vraag aan wie je verantwoording aflegt, en hoe je dat doet. De nadruk komt te liggen op de persoonlijke verhalen in plaats van op het afvinken van lijsten. Sommige partijen vragen zich af of externe verantwoording nog wel nodig is, of het niet zonder kan. Tegelijkertijd zien we vanuit de overheid dat de behoefte aan controle nog steeds groot is. Risico’s moeten worden uitgesloten, dat geldt ook voor de zorg.

Perspekt ziet meerwaarde in de externe blik. Vreemde ogen zien andere dingen, merken onwenselijke gewoonten op en kijken anders tegen hetzelfde aan. Met PREZO sluiten wij aan bij de wens om anders te verantwoorden én voorzien we in de externe blik. Vanuit cliëntperspectief bieden we zowel een blik op de zachte kanten van de zorg ofwel de verhalen en ervaringen van unieke cliënten in de praktijk (de waarden), als een check van de de harde feiten en data (de regels).

We zijn er trots op dat mensen en organisaties ons weten te vinden als ze willen sparren over kwaliteit. Een mooi voorbeeld is Nabij Netwerk, met wie wij meedenken over de ontwikkeling van een Mooi Leven Huis.