Skip to main content

PREZO Care


Werken aan kwaliteit met verhalen uit de praktijk

PREZO Care is een kwaliteitsmodel voor alle zorgorganisaties die langdurige zorg bieden. Het is een denk- en werkmodel dat uitgaat van de universele waarden in de zorg. Zoals veiligheid, aandacht voor de cliënten, genieten, ontwikkelen en ieder mens en iedere situatie is uniek.

PREZO Care ondersteunt je organisatie om op een cyclische, methodische manier de kwaliteit van zorg te verbeteren aan de hand van de verhalen uit de dagelijkse zorgpraktijk. Wat komen zorgmedewerkers, andere ondersteuners, vrijwilligers, familie, managers en bestuurders in de praktijk tegen aan waarden, regels, dilemma's en risico's? Hoe gaan we daarmee om, op een manier die bijdraagt aan veilige en persoonsgerichte zorg, die dienend is aan optimale kwaliteit van leven voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. 

Wat is PREZO Care?

Een dialoogmodel om kwaliteit van zorg te verbeteren

PREZO Care is een kwaliteitsmodel; een model van denken en (samen)werken, gebaseerd op gesprekken met cliënten, om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij noemen het daarom een dialoogmodel: het gaat uit van de verhalen uit de dagelijkse praktijk en de daadwerkelijke resultaten van de zorgverlening aan je cliënten. Voelen zij zich prettig bij de zorg? Voelen ze zich gehoord en ondersteund? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken?

Hoe werk je met PREZO Care?

Een diagloogmodel voor iedere zorgbranche

Een kwaliteitsmodel, -systeem of -keurmerk in de zorg is nooit een doel op zich. Het is een hulpmiddel om kwalitatief hoogwaardige en persoonsgerichte zorg te leveren aan cliënten. Daarbij zijn waarden het vertrekpunt voor betekenisvolle resultaten in het leven van je zorgcliënten. 

Met behulp van PREZO Care vindt er doorlopend gesprek plaats tussen zorgmedewerkers en cliënten. Medewerkers voeren een open en waardevol gesprek, waarin wensen, behoeften, dilemma's en risico's uitgesproken worden. We luisteren, stellen vragen, observeren en denken mee over de vertaalslag van waarden en zorgbehoeftes naar waardevolle zorg voor de cliënt in de praktijk. We praten niet over maar mét de mensen waar het om draait. PREZO Care helpt daarbij.

Meer informatie ontvangen?

Wil je weten of PREZO Care jouw zorgorganisatie kan ondersteunen bij het volgen van verbeteren van de kwaliteit van zorg en zorgprestaties die je levert in het dagelijks leven van zorgcliënten?

PREZO Care audit

Overweeg je jouw organisatie te laten certificeren met het PREZO Care keurmerk? Vraag dan een audit aan bij Perspekt. Onze auditoren komen langs om de audit en de certificering te bespreken en voor te bereiden. Daarnaast zijn er diverse trainingen en workshops waarin je gericht aan de slag kunt met de voorbereidingen van de audits en de verschillende PREZO certificeringen. 

Of vraag een gesprek en offerte aan

We staan voor u klaar

Meer weten over PREZO Care?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of bestel het PREZO denk- en werkmodel beschreven in ons kwaliteitssysteem