PREZO Woonzorg

PREZO voor uw branche

Spreken we over Woonzorg, dan hebben we het over zorgverlening in Vlaamse woonzorgcentra. PREZO Woonzorg is een werk- en denkmodel, gebaseerd op het Nederlandse PREZO. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties u moet realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Centraal binnen PREZO Woonzorg staan uw klanten. Kwaliteitsthema's met bijbehorende prestaties vormen het startpunt van de dialoog tussen medewerker en bewoner/cliënt over persoonsgerichte zorg. Wat vinden zij van hun woon- en leefsituatie? En van hun deelname aan de samenleving? Hoe ervaren zij de lichamelijke en geestelijke ondersteuning? Met PREZO maakt u behoeftes van klanten bespreekbaar.

PREZO kijkt naar het leveren van prestaties aan bewoners en cliënten door medewerkers en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van uw klanten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties.

PREZO Woonzorg is in 2013 ontwikkeld door Perspekt.

U kunt PREZO Woonzorg als kwaliteitssysteem gebruiken. Daarnaast is het mogelijk uw organisatie te laten toetsen om het PREZO Woonzorg keurmerk te behalen.

Pyxima heeft een web-based ICT-tool ontwikkeld die u ondersteunt  in het werken rond kwaliteit. In de tool worden PREZO Woonzorg en de PDCA-cyclus aan elkaar gekoppeld tot een referentiekader, logboek en registratie-instrument dat uw vorderingen in het systematisch werken aan kwaliteit begeleidt.

Het PREZO keurmerk Woonzorg

Wilt u in aanmerking komen voor een PREZO keurmerk Woonzorg? Dan kunt u een offerte aanvragen voor een audit door Perspekt. Wij toetsen dan op basis van zeven clusters van PREZO prestaties of de kwaliteitsthema's die we voor uw branche hebben geformuleerd,  worden gerealiseerd en welke bijdrage medewerkers hieraan leveren. 

Een PREZO Woonzorg keurmerk is drie jaar geldig. Binnen die drie jaar vinden een tussentijdse audit en eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit.

  • Home
  • PREZO Woonzorg

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op