Skip to main content

PREZO Hospicezorg

Perspekt heeft samen met de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) het keurmerk PREZO Hospicezorg (PREZO Hz) ontwikkeld. Vanaf 1 oktober 2015 kunnen hospices, palliatieve units en gespecialiseerde thuiszorgteams een audit aanvragen op basis van het PREZO Hz keurmerkschema. Het goed doorlopen van de audit leidt tot het keurmerk PREZO Hospicezorg en opname in het keurmerkregister.

Onder de kaart ziet u een overzicht van de organisaties met dit keurmerk.