Skip to main content

PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

PREZO VVT

In dit keurmerkregister staan alle organisatorische eenheden in de VV&T vermeld die de audit voor het PREZO VV&T (zilveren en gouden) keurmerk in de zorg met succes hebben doorlopen. Het PREZO VV&T keurmerk in de zorg is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. De ingangsdatum van het keurmerk is gelijk aan de datum van het registratiebesluit. Indien er een * achter de naam van de organisatorische eenheid staat dan is de organisatorische eenheid (tijdelijk) geschorst. Voor nadere informatie over de status van het keurmerk kunt u contact opnemen met stichting Perspekt.