Skip to main content

Persbericht

Twee experts op het gebied van kwaliteitszorg gefuseerd


Qualicor Europe en Perspekt zijn vanaf 1 juli 2024 bestuurlijk gefuseerd. De twee stichtingen ondersteunen zorgorganisaties bij de kwaliteitsborging van professionele, warme zorg. Het gezamenlijke pakket van accreditatie- en certificeringsprogramma’s dekt cure en care, netwerken en geïntegreerde zorg, informatiebeveiliging en digitale zorg, in Nederland en in België. 

Qualicor Europe en Perspekt zijn beide opgericht door de eigen achterban in respectievelijk de cure (1999) en de care (2003). De fusie is een logische stap om waarde te blijven toevoegen in een tijd waarin zorgorganisaties uitgedaagd worden om met minder mensen meer zorg te leveren. Zo trekken de twee stichtingen al sinds het begin van dit jaar samen op om de PREZO werk- en denkmodellen door te ontwikkelen naar een innovatief kwaliteitsmodel en -keurmerk voor zorg en welzijn met een internationale accreditatie van de International Society for Quality in Healthcare (ISQua).  

Ellen Joan van Vliet: “Als je vanuit gedeelde waarden samen verder kan, wordt een plus een drie. Qualicor Europe en Perspekt passen bij elkaar. Met deze fusie kunnen wij onze zorgorganisaties nog beter ondersteunen in hun ambitie om iedere dag de best mogelijke zorg te leveren.” 

De twee stichtingen werken in anderhalf jaar toe naar een juridische fusie. Ellen Joan van Vliet is benoemd tot bestuurder van beide stichtingen. Elly Breedveld, voormalig directeur/bestuurder van Perspekt, gaat als programmadirecteur Academy het opleidingsaanbod van de fusieorganisatie verstevigen. De Raad van Toezicht bestaat uit drie Nederlandse leden Ilse van Stijn (voorzitter), Henk Gerla en Huybert van Eck (voormalig voorzitter Raad van Toezicht Perspekt), en twee Vlaamse leden, Margot Cloet en Kristof Eeckloo.