Skip to main content

PREZO Gehandicaptenzorg

PREZO voor uw branche

Gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking. PREZO voor uw sector is een werk- en denkmodel, gebaseerd op het vigerende Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties u moet realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Centraal binnen PREZO Gehandicaptenzorg staan de mensen met een beperking. Mensen die net als ieder ander een leven willen leiden dat past bij hun mogelijkheden, wensen en ambities. Wat vinden zij van hun leefomgeving? Hoe voelen zij zich lichamelijk en psychisch? Wat vinden ze van hun deelname aan de samenleving en persoonlijke ontwikkeling? Ervaren ze genoeg mogelijkheden om eigen keuzes te maken? PREZO kijkt naar de geleverde prestaties aan cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van cliënten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties.

PREZO Gehandicaptenzorg is in 2014 ontwikkeld door Perspekt, op verzoek van en in nauwe samenwerking met zorgaanbieders.

Per 1 augustus 2019 is het niet langer mogelijk een audit voor PREZO Gehandicaptenzorg aan te vragen. Wel worden lopende audittrajecten voltooid. Bent u gecharmeerd van onze visie, dan zal PREZO Care vast uw interesse hebben.

Het PREZO keurmerk Gehandicaptenzorg

Met het PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat uw cliënten tevreden zijn
  • dat u uw prestaties vóór deze cliënten structureel verbetert
  • dat uw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die uw branche stelt
  • dat u een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving

PERS schema GZ

Een nieuw audittraject voor PREZO Gehandicaptenzorg is niet meer mogelijk? Bij keurmerkhouders in een lopend traject wordt getoetst of de 20 specifieke (cliënt)prestaties die we voor uw branche hebben geformuleerd binnen de organisatie worden gerealiseerd en welke bijdrage medewerkers hieraan leveren. Hier ziet u een voorbeeld van 1 uitgewerkte prestatie:

Scoort u op alle 20 prestaties goed, dan ontvangt u het PREZO gouden keurmerk Gehandicaptenzorg. Behaalt u tenminste 18 prestaties dan ontvangt u het PREZO zilveren keurmerk Gehandicaptenzorg. Mocht u drie of meer prestaties niet behalen, dan kunt u binnen een jaar een heraudit laten doen. Bij het behalen van zilveren of gouden keurmerk wordt uw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. Binnen die drie jaar vinden een tussentijdse audit en eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit.