PREZO Hulp bij het Huishouden

PREZO voor uw branche

Hulp bij het Huishouden valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). PREZO voor uw sector is een werk- en denkmodel, gebaseerd op het Kwaliteitsdocument Hulp bij het Huishouden. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties u moet realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Centraal binnen PREZO Hulp bij het Huishouden staan uw klanten. Hun behoeftes vormen het vertrekpunt. Ervaren zij aandacht en behulpzaamheid? Wat vinden zij van hun leefsfeer? En van hun zelfstandigheid en veiligheid? PREZO kijkt naar de geleverde prestaties aan klanten door de huishoudelijk medewerkers en organisatie in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van klanten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze klantervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties.

PREZO Hulp bij het Huishouden is in 2011 ontwikkeld door Perspekt, in navolging van PREZO VV&T. Samen met een klankbordgroep van onder meer zorgaanbieders, LOC en V&VN.

U kunt PREZO als kwaliteitssysteem gebruiken. Daarnaast is het mogelijk uw organisatie te laten toetsen om het PREZO keurmerk te behalen.

Het PREZO keurmerk Hulp bij het Huishouden

Met het PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat uw klanten tevreden zijn
  • dat u uw prestaties vóór deze klanten structureel verbetert
  • dat uw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die uw branche stelt
  • dat u een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving

PREZO schema 1 prezo hh

Wilt u in aanmerking komen voor een PREZO keurmerk Hulp bij het Huishouden? Dan kunt u een offerte aanvragen voor een audit door Perspekt. Wij toetsen dan of de 16 specifieke (cliënt)prestaties die we voor uw branche hebben geformuleerd binnen de organisatie worden gerealiseerd en welke bijdrage huishoudelijk medewerkers hieraan leveren. Hier ziet u een voorbeeld van 1 uitgewerkte prestatie:

Scoort u op alle 16 prestaties goed, dan ontvangt u het PREZO gouden keurmerk Hulp bij het Huishouden. Behaalt u 15 prestaties, dan ontvangt u het PREZO zilveren keurmerk Hulp bij het Huishouden. Mocht u twee of meer prestaties niet behalen, dan kunt u binnen een jaar een heraudit laten doen. Bij het behalen van zilveren of gouden keurmerk wordt uw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. Binnen die drie jaar vinden een tussentijdse audit en eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit.

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op