Skip to main content

Wat zijn PREZO en PREZO Care?

Ontvangt u of uw naaste zorg, ondersteuning of hulp van een zorgorganisatie? Dan is het fijn om te weten dat u kwaliteit kunt verwachten. Maar wat is kwaliteit? Dat ervaart iedereen anders. Daarom vinden wij het belangrijk om naar úw ervaringen te luisteren en te kijken. Dat is precies wat er gebeurt met PREZO en PREZO Care.

De beste zorg, ondersteuning of hulp voor u

PREZO is een heel praktisch werk- en denkmodel dat zorgorganisaties kunnen gebruiken om u de best mogelijke zorg, ondersteuning of hulp te bieden. Het helpt medewerkers en organisaties in de zorg om hun werk zo goed mogelijk te doen. Ofwel: om u verantwoord en veilig te verzorgen, met aandacht voor úw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Bij PREZO gaat het om de ‘prestaties’ voor u. Want daar staat PREZO voor: PREstaties in de ZOrg. Organisaties die PREZO gebruiken, werken elke dag aan het verbeteren van hun prestaties en kwaliteit. Omdat ze dat belangrijk vinden, in de éérste plaats voor u.

Perspekt ondersteunt

Perspekt heeft PREZO en PREZO Care ontwikkeld. Zorgorganisaties uit diverse branches kunnen bij ons terecht met vragen over PREZO en PREZO Care, ze kunnen het gedachtegoed in praktijk brengen en hun medewerkers laten trainen in deze manier van denken, werken en handelen. Ze kunnen er ook voor kiezen om door ons een audit te laten uitvoeren.

Perspekt kijkt

In een PREZO audit of participerende audit PREZO Care toetsen wij de cliëntgerichte zorg in de praktijk. We voeren gesprekken met u en andere mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. We kijken mee met uw zorg- of hulpverleners. We zien of de organisatie actief werkt aan kwaliteitsverbetering. Kortom: we beschouwen of de mensen en organisatie die u verzorgen of ondersteunen goede prestaties leveren. Zo ja? Dan ontvangt uw zorgorganisatie een PREZO / PREZO Care keurmerk of certificaat. Een verklaring dat het goed zit.*

* Deelt u het oordeel niet? Maak het kenbaar aan de cliëntenraad of klachtenfunctionaris van uw zorgorganisatie.

PREZO / PREZO Care bij mijn zorgaanbieder?

In ons keurmerkregister kunt u zien of uw zorgaanbieder in het bezit is van een PREZO of PREZO Care keurmerk.