Nieuwe PREZO ontwikkelingen

Op dit moment ontwikkelen wij PREZO Care, certificering op Woonzorg Vlaanderen, PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 2017 en PREZO Dementie op jonge leeftijd.

PREZO Care

Perspekt werkt vanuit de intentie dat uw zorg, ondersteuning of hulp écht iets moet opleveren voor uw cliënten of klanten. En daarmee natuurlijk voor uw organisatie. Om nóg dichter bij het toetsen van de essentie te komen, werken we op dit moment aan PREZO Care – een narratief format voor het vaststellen van kwaliteit.

Centraal binnen PREZO Care staan universele, sectoroverstijgende menswaarden. Ja, de zorg kent verschillende sectoren met elk een eigen taal, cultuur en specifieke kenmerken. Maar er is ook een grote gemene deler. In onze ogen verschilt de essentie van het verlenen van zorg of het bieden van ondersteuning in de verschillende sectoren niet zoveel. Overal draait het om universele menswaarden. Sectorspecifieke aspecten komen binnen PREZO Care nog steeds aan bod.

Bij PREZO Care wordt aan de hand van een vaste verhaallijn verteld (kijkend naar gebeurtenissen) én geteld (kijkend naar feiten). Vertellen vullen we breed in: gesprekken met cliënten en de mensen om hen heen, maar ook videofragmenten, een dagboek of logboek, foto- of ooggetuigenverslagen. De uitkomsten ordenen we aan de hand van kwaliteitswijzers. Vervolgens duiden we ze in een impactanalyse. Zo maken we samen met u een samenhangend en gedocumenteerd verhaal over de kwaliteit van de professionele zorg in uw organisatie.

Wij ondersteunen zorgorganisaties in het continu leren en reflecteren. Net zo belangrijk vinden we dat voor onszelf. Niet alleen ontwikkelen wij ons als team. We passen ook onze producten voortdurend aan aan wat er om ons heen gebeurt en laten ons accrediteren door de Raad van Accreditatie. Daarnaast blijven wij ons als partner voor zorgorganisaties verbeteren – zowel via onze eigen ervaringen als die van onze klanten.

PREZO Care in het kort

  • Sectoroverstijgend
  • Flexibel en eenvoudig
  • Sluit aan op de dagelijkse praktijk van uw medewerkers
  • Integreert digitale applicaties
  • Modulair opgebouwd
  • Nieuw profiel audit
Meer weten? Bel ons op: 030 273 94 58 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Certificering op Woonzorg Vlaanderen

Op basis van het PREZO gedachtegoed ontwikkelden Perspekt en Zorgnet Vlaanderen samen PREZO Woonzorg. Een werk- en denkmodel voor woonzorgcentra met het accent op intramurale, langdurige zorg, aangepast aan de Vlaamse context. In 2013 was het kwaliteitssysteem een feit. In 2014 volgde een bijbehorende ICT-tool. Na het uitvoeren van een viertal pilot-audits is het streven om vanaf september 2017 certificering op basis van PREZO Woonzorg breed beschikbaar te hebben in Vlaanderen.

Meer weten? Bel ons op: 030 273 94 58 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 2017

Het huidige PREZO model voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) stamt uit 2014. In de zomer van 2017 presenteren we PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 2017. Aangepast op de actualiteit:

  • we sluiten aan op het nieuwe kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg;
  • we sluiten aan op de nieuwe wijze van meten van cliëntervaringen (sinds de verplichte CQi voor de VV&T is afgeschaft).

Net als bij vorige upgrades behouden we de sterke uitgangspunten van PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, met name de focus op de resultaten van de zorgverlening voor bewoners en cliënten en het methodisch werken. Deze vullen we aan met nieuwe elementen vanuit het Kwaliteitskader 2017. Het cliëntervaringsonderzoek blijft een belangrijk onderdeel van het beoordelingskader. Daarbij gaat het in PREZO 2017 meer over de opvolging: wat heb je van het cliëntervaringsonderzoek geleerd en hoe heb je dat toegepast in de praktijk. We kiezen dan ook voor een wijziging van het wegingskader en laten ons daarbij leiden door de ontwikkelingen in de branche.

Meer weten? Bel ons op: 030 273 94 58 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


PREZO Dementie op jonge leeftijd

In opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd ontwikkelt Perspekt PREZO Dementie op jonge leeftijd. Een werk- en denkmodel dat aansluit op de bijzondere omstandigheden van deze doelgroep. Dementie op jonge leeftijd openbaart zich vóór iemand 65 is. Mensen met dementie op jonge leeftijd staan vaak nog midden in het leven: ze hebben een baan, hebben vaak nog jonge kinderen, zijn fit en vervullen een actieve rol in de maatschappij. Juist deze levensfase maakt dat de impact van de dementie groter is. Bovendien komen er veel verschillende vormen van dementie voor op jonge leeftijd.

Vroegsignalering is belangrijk voor deze doelgroep. Daarom toetsen we binnen dit PREZO model specifiek op de samenwerking in de keten. Ook het mantelzorgsysteem krijgt veel aandacht. PREZO Dementie op jonge leeftijd is vanaf januari 2018 klaar voor gebruik én toetsing.

Meer weten? Bel ons op: 030 273 94 58 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op