Skip to main content

Training Resultaatgericht Intern Auditeren (RIA)

Eerstkomende trainingen

De eerst volgende trainingen zijn op woensdag 15 mei (Module 1 en 2) en woensdag 12 juni (Module 3 en 4)

Neem ook gerust contact met ons op over uw ontwikkelbehoefte.

Doen we de juiste dingen én doen we de juiste dingen goed? Een resultaatgerichte interne audit is een systematisch onderzoek dat u helpt om (bij) te sturen en de kwaliteit te verbeteren. Het gaat niet alleen om kennis en informatieoverdracht, maar ook om het interactief zoeken naar passende manieren waarop u gegevens kunt verzamelen en wegen om samen tot verbeteringen te komen.

Voor wie

Voor iedereen die betrokken is bij de plek waar kwaliteit wordt gemaakt en ervaren: op de werkvloer. Dus zowel medewerkers als staf- en lijnmanagement. Zo wordt kwaliteit een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk.

Inhoud van de training

We reiken een methodiek voor interne audits aan, waarbij we vooral uitgaan van uw praktijksituatie. We vragen dan ook een actieve inbreng. Via uiteenlopende praktijksituaties maakt u zichzelf het resultaatgericht auditeren steeds meer eigen. Het doel van de interne audit is om tot betere resultaten voor cliënten in de praktijk te komen. De training bestaat uit 4 modules. Deze zijn onafhankelijk van elkaar en in willekeurig volgorde te volgen en vormen samen de volledige training.

Module 1: Methodiek en voorbereiding van de interne audit
 • De resultaatgerichte audit en het auditproces
 • Kijk- en ijkpunten en onderzoeksmethode

Na deze module weet u wat de (theoretische) kaders en werkwijzen zijn bij resultaatgericht/waarderend intern auditeren. U kunt prestatiegerichte auditmethodieken uitvoeren en weet hoe u een eigen beoordelings- en wegingsplan van prestaties of onderwerpen opstelt.

Module 2: Competenties van de interne auditor
 • Rol en houding van de interne auditor
 • Effectieve gespreksvoering en waarderend auditeren
 • Do’s en don’ts bij intern auditeren

Na deze module bent u in staat om waarderend te auditeren en heeft u geoefend met audit(gespreks)technieken. Ook heeft u inzicht in de valkuilen en aandachtspunten bij resultaatgericht en waarderend auditeren.

Module 3: Uitvoeren en begeleiden van de interne audit
 • Organisatie van de interne audit
 • Audit in praktijk uitvoeren

Na deze module kunt u een resultaatgericht intern auditprogramma opstellen en weet u hoe u een resultaatgerichte interne audit organiseert en uitvoert.

Module 4: Resultaten en opvolging van de interne audit
 • Terugkoppeling en rapportage
 • Opvolging bevindingen

Na deze module weet u de bevindingen uit de resultaatgerichte interne audit schriftelijk en mondeling terug te koppelen en te rapporteren en weet u hoe hier opvolging aan gegeven kan worden.

Duur van de training

Elke module beslaat een dagdeel (à 3 uur), zonder verdere studiebelasting. U kunt zich voor één of meerdere modules tegelijk inschrijven, afhankelijk van het aanbod (zie onder).

Accreditatiepunten

Na het doorlopen van module 1 tot en met 4, kan de deelnemer in aanmerking komen voor accreditatiepunten voor nascholing via PE-online. U dient deze wens voorafgaand aan de training kenbaar te maken via het inschrijfformulier op de website. Tijdens de training maakt u uw registratienummer kenbaar aan de trainer(s).

Waar en wanneer

Perspekt verzorgt de modules van Resultaatgericht Intern Auditeren zowel op haar kantoor in Utrecht (open inschrijving) als incompany. Wanneer we de training aanbieden ziet u in de kolom links. Neem voor een incompany training (‘training op maat’) contact met ons op.

Het maximaal aantal deelnemers is voor beide modules 16. Kijk hier voor de voorwaarden voor open inschrijving.

Kosten

De kosten bedragen € 232,- per persoon per module.

Reacties van deelnemers

 • ‘De relatie die steeds weer wordt gelegd tussen theorie en je eigen praktijk maakte het voor mij tot een zeer levendige en praktische training.’
 • ‘Ik vond het een leerzame ervaring om in groepsverband vanuit verschillende instanties samen te werken.’
 • ‘De vele praktijkoefeningen waren verhelderend en gaven diepgang.’