Skip to main content

Onze trainingen

Onze trainingen zijn voor professionals in de langdurige zorg, maar ook voor medewerkers van andere zorg- en welzijnsorganisaties. Wij verzorgen trainingen zowel op ons kantoor in Utrecht (open inschrijving) als incompany. In dat laatste geval kunnen we nóg gerichter inspelen op uw praktijksituatie. De rode draad in onze trainingen is de focus op resultaat: directe resultaten voor uw cliënten of klanten. Daarnaast ligt er een grote nadruk op het oefenen met praktijksituaties. U krijgt zo concrete handvatten om direct binnen uw eigen organisatie aan de slag te gaan.

Vanaf 2021 leveren wij nog nadrukkelijker maatwerk. Samen met u kijken wij naar uw ontwikkelbehoefte en kiezen de juiste training of maken deze op maat voor uw organisatie.

Geef uw ontwikkelbehoefte door en wij nemen contact met u op om tot de juiste training te komen.

Geaccrediteerd en onafhankelijk

Perspekt is voor haar trainingen geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, bieden wij geen begeleiding bij de daadwerkelijke invoering van ons kwaliteitsmodellen PREZO en PREZO Care binnen uw organisatie.

Aan de slag met de verhalen van alledag

Hoe gebruik ik de PREZO Care SamenWijzer? U kunt het gedachtegoed van PREZO Care, bent in het bezit van het PREZO Care SamenWijzer en kent genoeg verhalen in de organisatie. En dan?

Werken met PREZO

Hoe kunt u zelf met PREZO aan de slag binnen uw eigen organisatie? Deze training geeft uitleg, inspiratie en concrete handvatten voor in uw dagelijkse praktijk. We bieden de trainingen aan op twee ervaringsniveaus.

Resultaatgericht Intern Auditeren

Hoe kunt u op een resultaatgericht wijze gegevens verzamelen en wegen binnen uw eigen organisatie, om tot aangrijpingspunten voor verbetering te komen? Deze training geeft uitleg, inspiratie en concrete handvatten voor een interne audit.

Werken met PREZO Hospicezorg

Hoe werkt PREZO binnen een hospice, palliatieve unit of gespecialiseerd thuiszorgteam? Deze training geeft uitleg, inspiratie en concrete handvatten voor in uw dagelijkse praktijk.