Skip to main content
Over perspectieven en waarheden

Over perspectieven en waarheden

Heeft u wel eens een discussie met uw puberdochter over uitgaan en tijdstippen van thuiskomen? 02.00 uur is toch een mooie tijd voor een meisje van 15 denkt u als ouders. Daar denkt menig meisje van 15, vanuit haar perspectief heel anders over. 02.00 uur… dat is zo ouderwets, al mijn vriendinnen mogen tot 04.00 uit!

Misschien ziet u in de foto hierboven het jonge meisje, misschien de oude vrouw. Wanneer u het jonge meisje ziet en uw gesprekspartner ziet de oude vrouw, wie van u heeft dan gelijk? Of heeft u allebei gelijk en is het de kunst de ander mee te nemen naar uw perspectief?

Een verschillende kijk op hetzelfde is onvermijdelijk. Vanuit die wetenschap neem ik u in dit blog graag mee naar verschillende perspectieven op kwaliteit van zorg.

Het komt voor!

Een zorgorganisatie is in het bezit van het gouden PREZO keurmerk en de inspectie van volksgezondheid (IGZ) komt tot de conclusie dat dezelfde organisatie onder verscherpt toezicht komt te staan. Hoe kijken we hier naar, hoe kan dit gebeuren? Verschillende perspectieven? Verschillende waarheden? Wie heeft er gelijk? Of kunnen deze waarheden naast elkaar bestaan, en hoe moet u als bestuurder zich dan tot beide waarheden verhouden? Wat betekenen ze voor u?

Waar kijken we naar?

Wet- en regelgeving, kwaliteitskaders, veldnormen, ze worden niet door IGZ of Perspekt gemaakt. Met PREZO kijken we of u de prestaties voor de cliënt levert en natuurlijk moet u daarbij voldoen aan vigerende normen of kwaliteitskaders, niet van ons, maar gewoon omdat we dat in Nederland met elkaar hebben afgesproken. IGZ vraagt u ook zorg te leveren conform vigerende wetgeving, normen en kwaliteitskaders. We lijken naar hetzelfde te kijken. Echter, tot zover de overeenkomsten.

De rol van de Inspectie voor Volksgezondheid (IGZ)

IGZ heeft een wettelijke taak. Daarbij gaat het over controle op het naleven van wet- en regelgeving. Het gaat over handhaving en beperken van gezondheidsschade. Normen en incidenten leggen gewicht in de schaal. Net als politieke druk en maatschappelijke effecten, media-aandacht. Vanuit dat perspectief kan het voorkomen dat de IGZ tot het oordeel komt dat de zorg niet geleverd wordt conform de wet- en regelgeving. Dat niet voldaan wordt aan de eisen uit het kwaliteitskader. Tegelijkertijd kunnen de cliënten wel tevreden zijn over de geleverde zorg en een goede kwaliteit van leven ervaren.

Perspekt

De rol van Perspekt is een heel andere. Perspekt levert een bijdrage aan kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling in organisaties door het uitvoeren van audits. Daarmee doen we een uitspraak over de geleverde kwaliteit in de betreffende organisatie. Wij beogen hiermee organisaties te ondersteunen in hun kwaliteitsdenken. Het resultaat, de uitkomst voor de cliënt staat daarin centraal!

Wat legt gewicht in de schaal?

Tijdens een PREZO audit wordt gekeken naar wat goed gaat en waar het beter kan. Cliëntervaringen hebben een belangrijke invloed op het eindoordeel van de auditoren. Ook wordt sterk gekeken naar de praktijk. Doe je wat je zegt dat je doet? En tot slot, wanneer het ergens niet goed gaat, leer je daarvan, pak je het op en ga je aan de slag om het te verbeteren? En lukt je dat? De frisse blik van de buitenstaander en vreemde ogen die dwingen. Beloning voor geleverde inspanning, richting voor verbetering. Dat is de meerwaarde van een PREZO audit.

Hoe kunt u zich als bestuurder hiermee verhouden?

Voor IGZ moet u zich houden aan de vigerende normen en regels. Met PREZO wordt van u gevraagd resultaat te boeken voor de mensen waarvoor u de zorg op u hebt genomen. Het één bijt niet met het ander zou je zeggen. We kijken naar hetzelfde, wel met een verschillend doel. En ons oordeel wordt door andere parameters bepaald. Wanneer u vanuit die wetenschap naar de uitkomsten kijkt, kunnen beide uitkomsten u zinvolle informatie opleveren. En zijn beide uitkomsten waardevol, zelfs als ze diametraal tegenover elkaar lijken te staan. De uitkomsten vertellen namelijk een ander verhaal over hetzelfde.


Uw dochter heeft gelijk. 02.00 uur voor een jonge, energieke meid is veel te vroeg om thuis te komen. Maar u hebt ook een punt. 02.00 uur is een mooie tijd voor een meisje van 15! De vraag is niet wie er gelijk heeft, de vraag is wel hoe u zich met elkaar verhoudt tot de verschillende perspectieven.

Nicolien van den Berg
nicolien portret licht klein

 

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast