Skip to main content
Anders verantwoorden vraagt om loslaten van de schijn van controle

Anders verantwoorden vraagt om loslaten van de schijn van controle

Wat een prachtig advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om tot goede zorg te komen. Vertrouwen. Anders verantwoorden. Het roept een zekere opwinding bij mij op. Is de tijd rijp voor anders verantwoorden? Ik zeg volmondig ja. Maar er zijn wel drie paradigmashifts nodig.

Al sinds de verschijning van het rapport: ‘Anders verantwoorden in de zorg’ (ActiZ, 2015) werk ik aan een nieuwe manier van verantwoorden die, naar nu blijkt, naadloos past bij het advies van de RVS. Leren en reflecteren op basis van dialoog, waarden en gezamenlijke besluitvorming. Vertrouwen in de professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid.

Paradigmashift

De RVS geeft aan dat het implementeren van anders verantwoorden een omslag vraagt in het denken en het doen. Daar ben ik het mee eens. Ik zou zelfs willen stellen dat er een paradigmashift nodig is.

De paradigmashift bij toezichthouders en inkopers is het loslaten van de normatieve verantwoording en daarmee de schijn van controle. Erken de vaak lastige afwegingen die in de praktijk gemaakt moeten worden en houd rekening met de context van de organisatie. Dat geeft zorgverleners het vertrouwen dat ze het goede mogen doen! Alleen vanuit dat gegeven vertrouwen kunnen zorgverleners stoppen zich angstvallig aan (vermeende) regels vast te houden.

Dat brengt mij bij de tweede paradigmashift. Na jaren van sturing op regels en angst voor afrekening moeten zorgverleners weer leren vertrouwen op hun professionele oordeel. Focus weer op de cliënten en niet op de regels. Dan zijn schrapsessies ook niet meer nodig. Regels die niet ondersteunend zijn aan het beoogde doel laat je dan gewoon links liggen. Reflecteren en leren, bewust afwegen in lastige of complexe situaties, verantwoorde risico’s nemen vraagt om een nieuwe kwetsbaarheid van de zorgverleners.

Initiatief

Het initiatief voor andere vormen van verantwoording wordt door de RVS bij de zorgverleners gelegd. Deze afweging is te begrijpen vanuit het idee dat de zorgverleners en de praktijk leidend moeten zijn in het nieuwe verantwoorden. Toch pleit ik ervoor de zorgverleners hierbij actief te ondersteunen. Uit eigen ervaring weet ik dat het ontwikkelen van een passende manier van verantwoorden een moeilijke opgave is. En er bestaat een grote kans dat iedere organisatie zelf het wiel gaat uitvinden. Deze ondersteuning moet komen vanuit partijen die kennis hebben van de verantwoordingspraktijk.

Kwetsbaarheid

Dat vraagt van certificerende instellingen en hun auditoren ook een paradigmashift die begint met het loslaten van de bekende en vertrouwde normatieve verantwoording. Daarvoor in de plaats komt verantwoording vanuit de relatie en de dialoog. En dat vraagt om wederkerigheid en kwetsbaarheid van alle partijen. Auditoren moeten anders opgeleid en getraind worden, krijgen minder zekerheden mee en moeten leren dat ze zelf het instrument voor reflectie zijn. Daarmee moet het kwaliteitsbesef van de kwaliteitsinstanties zelf van binnenuit wijzigen.

Wij doen het al!

Mijn team en ik brengen sinds januari 2019 het nieuwe manier van verantwoorden in praktijk middels PREZO Care. In dit vernieuwende kwaliteitsmodel staan de lastige afwegingen die zorgverleners in de concrete praktijk vaak moeten maken centraal. Wij noemen ze dilemma’s. Deze verantwoordingsmanier is ingebed in de praktijk: we halen praktijkverhalen op en voeren een brede dialoog over de dilemma’s. De verantwoording vertrekt vanuit de vraag hoe we de organisatie kunnen ondersteunen in het realiseren van hun ambities: naar de toekomst gericht. Samen kijken wij vanuit verschillende perspectieven, met verscheidene informatiebronnen.

Een blijk van vertrouwen

Uit de eerste ervaringen met PREZO Care blijkt dat deze manier van verantwoorden heel dicht bij de praktijk staat. Dat het de werkelijkheid dicht benadert en dat de reflectie van de organisatie veel meer de diepte in gaat. Er zijn geen controles. Er is geen bangmakerij. Wel is er aandacht voor waarden en beleving. Voor verhalen, beelden en teksten, en daarmee voor vertrouwen. Als certificerende instelling ondersteunen wij op deze manier als vertrouwde buitenstaanders een organisatie bij het realiseren van haar doel: goede zorg en kwaliteit van leven voor haar cliënten.

 

Nicolien van den Berg

BLOG NICOLIEN 960x640

Dit blog is in aangepaste vorm ook gepubliceerd op Skipr.

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast