Skip to main content
PREZO als kunstje. Dat kan toch niet waar zijn!

PREZO als kunstje. Dat kan toch niet waar zijn!

Vorige maand las ik op de website van Waardigheid en Trots dat Humanitas zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. De Rotterdamse zorginstelling die negatief in het nieuws kwam en onder verscherpt toezicht stond, heeft zich verdiept in kwaliteitsmanagement. Ze is er in geslaagd haar eigen systeem tot iets van iedereen in de organisatie te maken. En dat is precies wat een kwaliteitssysteem moet doen. Kwaliteit is van iedereen en van iedere dag.

In het verleden lukte het Humanitas niet om PREZO van iedereen in haar organisatie te maken. Dat is bijzonder jammer. Het is pijnlijk om te lezen dat de oorzaak daarvan bij PREZO als kwaliteitssysteem wordt gelegd. Heeft Humanitas zich niet de vraag gesteld of ze PREZO wel gebruikt op de manier waarop het bedoeld is? Misschien was een hand in eigen boezem hier wel op zijn plaats. Bij onze training Werken met PREZO hebben wij juist oog voor de wijze waarop PREZO toegepast kan worden. De training is een duwtje in de goede richting. Uiteraard bemoeien wij ons als certificerende instelling niet met het daadwerkelijk gebruik van PREZO.

Onrecht

Iedereen die met ons spreekt en die de website van Perspekt doorneemt, weet dat PREZO een middel is en geen doel. U weet dat PREZO uitgaat van het resultaat voor de cliënt en niet van de manier waarop dat resultaat bereikt is. Wanneer ik dan lees dat binnen Humanitas over PREZO wordt gezegd: ‘Met PREZO werd wel naar procedures gekeken maar daarmee is de zorg nog niet goed’ dan is dat onterecht en daarmee voelt het onrechtvaardig. Als wij kwaliteit op deze manier zouden interpreteren zouden wij geen bestaansrecht hebben.

Iedereen die met mij in gesprek gaat weet hoe fel ik er tegen ben dat er in een organisatie iets gedaan wordt vóór PREZO. Ik heb aversie tegen kwaliteitssystemen die alleen gebruikt worden voor de buitenwereld. De wijze waarop in het artikel gesproken wordt over PREZO, overigens zonder daarover met ons in gesprek te treden, raakt mij dan ook diep. Humanitas laat in onze ogen zien dat ze PREZO niet begrepen heeft en niet op de juiste manier heeft gebruikt.

Visie

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt leren en reflecteren centraal. En dat sluit aan bij onze visie. Kwaliteit is persoonlijk en het kan alleen vorm krijgen in dialoog, in de relatie. Iedereen moet zich bewust zijn van de verschillende belangen en perspectieven, waarden en normen die van invloed zijn op de keuzes die dagelijks gemaakt worden. Dit is terug te vinden in PREZO Care, ons nieuwste model, waarin werken met waarden, regels en dilemma’s centraal staat. En dat kan alleen met bewustzijn, reflectie en dialoog. En dat geldt voor iedereen in de organisatie.

Dialoog

Het is mijn overtuiging dat kwaliteit in de zorg alleen gebaat is bij samenwerking en overleg. We hebben allen eenzelfde doel voor ogen. We zijn allen op zoek naar hulpmiddelen om dat doel te bereiken: goed zorg en optimale kwaliteit van leven voor eenieder die in een bepaalde fase van zijn of haar leven kwetsbaar is. Om dat doel te bereiken is het nodig met elkaar de dialoog aan te gaan. De komende tijd zal ik die dialoog zoeken, met Humanitas en met eenieder die hetzelfde doel nastreeft als Perspekt.

Nicolien van den Berg

BLOG NICOLIEN 960x640

Ik schreef naar aanleiding van het artikel van Humanitas niet alleen dit blog. Skipr publiceerde mijn blog over het gebruik van kwaliteitssystemen: niet het model, maar het gebruik ervan telt.

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast