Skip to main content
Kwaliteit in tijden van coronacrisis

Kwaliteit in tijden van coronacrisis

Mijn laatste weken bij Perspekt worden gevuld met Zoomen en vergaderen via Teams. Het COVID-19 virus beheerst ons leven. Voor de zorgverleners in de verpleeghuizen komt dat heel dichtbij. Fundamentele waarden komen bovendrijven. Waar gaat het in de zorgverlening om? Veiligheid van de ouderen, veiligheid van de medewerkers. Maar ook kwaliteit van leven, afscheid mogen nemen, bezoek mogen ontvangen. Essentiele vragen in tijden van crisis.

Dilemma’s

Confronterend zijn de dilemma’s waar we nu met elkaar voor staan. Hoe gaan we met die dillema’s om? Is er tijd om te reflecteren op de keuzes die we maken? Wat van de ultieme kwaliteit die we nastreven valt als eerste af wanneer we in een crisissituatie snel moeten handelen? Wat zegt dat over ons denken over kwaliteit en kwaliteitssystemen?

Leren en reflecteren

Wanneer we met elkaar in een rustiger vaarwater komen, zal er tijd zijn om samen te reflecteren op bovenstaande vragen. Doe dit! Ik hoop dat we vanuit compassie en begrip kunnen kijken. Dat reflectie ons versneld leert hoe we los kunnen komen van het normatieve systeemdenken. En ons vermogen om situationeel te handelen versterkt.

Vertrouwen en waardering

In de huidige crisistijd zien we hoe groot de bereidheid van professionals is om zich in te zetten voor anderen, met risico voor de eigen gezondheid. Het is mijn grote wens dat na de coronacrisis het vertrouwen in de professional blijvend is versterkt. Dat de waardering zoals we die nu lezen en horen, blijft bestaan. Dan brengt deze crisis ons iets essentieels. Iets waar behoefte aan is. Hoe mooi zou het zijn wanneer we vanuit vertrouwen en hernieuwde waardering opnieuw kijken naar kwaliteitssystemen en auditeren?!

Stimuleren en ondersteunen

De coronacrisis leert mij nu al dat certificerende instellingen grote bescheidenheid past. De beste stuurlui staan aan wal. Tegelijk kan een externe blik ondersteunend en stimulerend zijn. Daarmee wordt de rol van kwaliteitssystemen een andere. Niet langer de expert die het beter weet maar meer de specialist die meedenkt en meekijkt. Een audit is dan niet langer een middel om een keurmerk te verkrijgen. De audit wordt een interventie waarmee een organisatie- of cultuurverandering in gang wordt gezet en een spiegeling om zelf van te leren.

Nicolien van den Berg
Directeur/bestuurder Perspekt

BLOG NICOLIEN 960x640

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast