Skip to main content
De coronatijd door de ogen van onze Raad van Toezicht

De coronatijd door de ogen van onze Raad van Toezicht

Normaliter schrijft een Raad van Toezicht geen blog. Veelal is dat aan de organisatie of diens bestuurder zelf en betaamt de Raad van Toezicht terughoudendheid. Van een normaal tijdperk is momenteel echter geen sprake. Wij hebben te maken met het coronatijdperk dat ons allen raakt en de wisseling van directeur-bestuurder voor Perspekt, waarin wij een werkgeversrol hebben.

Wij leven nu ruim een half jaar na de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Waar tot dat moment onze klanten in zorg en welzijn druk bezig waren om kwaliteit ten behoeve van de ‘kwetsbare’ burger verder te verbeteren (en Perspekt op diverse fronten met PREZO en PREZO Care daarin ondersteuning gaf), ging vanaf maart jl. de deur letterlijk even op slot.

Overleven

Onze relaties kwamen in een ongekende overlevingssituatie terecht. Ongeruste cliënten en naasten hadden grote zorgen en ervaarden soms doodsangst. Organisaties en hun medewerkers trokken letterlijk en figuurlijk alles uit de kast om de crisis het hoofd te bieden. Ternauwernood bleef men overleven, soms op het laagste, fysieke level (conform Maslow). Rustig ademhalen was er voor cliënten en zorgmedewerkers niet bij. Hun lichamelijke veiligheid en goede gezondheid waren massaal in het geding. Sociale behoeften en erkenning - zowel individueel als collectief - kwamen sindsdien zwaar onder druk te staan. Wij zeggen u niets nieuws, er is al het nodige over gezegd en geschreven.

Onzekere tijden

Natuurlijk onvergelijkbaar met de organisaties die direct in de sector zorg en welzijn actief zijn, braken ook voor Perspekt onzekere tijden aan. Gegeven de andere prioriteiten in onze buitenwereld ontbrak het klanten (voorlopig) aan ruimte en energie om kwaliteitsverbetering met ons te initiëren of uit te bouwen. Thuiswerken, andere digitale werkwijzen, personele mutaties en onzekerheid over hoe lang je je werk op alternatieve wijze moet invullen, geven ook bij Perspekt de nodige vraagtekens bij de toekomst. Aan de andere kant biedt de situatie ook ruimte om te reflecteren op de kwaliteit en ontwikkeling van Perspekt zelf.

Perspectief

Dit voorgaande overdenkend. Hoe mooi is het dan om te zien dat onze relaties na een dergelijke hectische periode nu alweer bezig zijn met de toekomst? Dat ze de cyclus van leren verbeteren vanuit het perspectief van en de waarde voor hun cliënten en medewerkers door laten lopen? Wat zien wij een veerkracht!

En hoe mooi is het dat onze medewerkers en auditoren van Perspekt, soms nog zoekend en improviserend binnen de kaders van de coronamaatregelen, bezig zijn om de buitenwereld weer met vernieuwde energie te ondersteunen met audits en reflecties? Hierbij blijven wij nadenken over de ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitsbevordering, de gevolgen en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt voor onze omgeving en voor Perspekt zelf.

Hoe mooi is het om in deze fase dan toch weer een nieuwe, enthousiaste en betrokken directeur-bestuurder te kunnen benoemen in de persoon van Elly Breedveld? Met dank aan de vorige en (interim) bestuurders (respectievelijk Nicolien van den Berg en Christel Deckers) die Perspekt goed door de coronacrisis hebben geleid.

En tot slot: hoe mooi is het om te kunnen zeggen dat wij toezichthouder bij Perspekt zijn? Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid willen wij alle organisaties in zorg en welzijn, hun cliënten en medewerkers heel veel sterkte en succes wensen met hun genoemde veerkracht, de cyclus van verbeteren en de uitdagingen en kansen van de herstelfase. Tevens willen wij alle medewerkers en auditoren van Perspekt een pluim geven voor hun inzet en flexibiliteit in de afgelopen tijd.

Raad van Toezicht Stichting Perspekt

 

Foto: Willem Velthoven / Anne Lakeman voor Mediamatic Amsterdam.

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast