Skip to main content
Kwaliteit is leuk! Toch?

Kwaliteit is leuk! Toch?

In de gehandicapten- en verpleeghuiszorg is hard gewerkt aan nieuwe kwaliteitskaders. Meer of minder expliciet liggen er waarden ten grondslag aan de beide kaders. Waarden als compassie, uniciteit, autonomie, veiligheid, ontwikkelen en samen, lees ik in beide kaders terug. Wij herkennen ze uit ons onderzoek naar sector overstijgende waarden in de zorg. Ze zijn herkenbaar voor iedereen en universeel voor mensen. Mooie uitgangspunten! Toch maakt mijn hart geen sprongetje bij het lezen van de kwaliteitskaders.

Verhaal

In beide sectoren gaat men werken met een kwaliteitsrapport. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de bestuurders. In beide rapporten komen elementen terug die gaan over de organisatie, de personeelssamenstelling, plannen en voornemens voor verbeteren en samen leren. Zal deze inhoudsopgave leiden tot de zinvolle en noodzakelijke reflectie op de dialoog met de cliënt? Zal deze leiden tot zicht op dilemma’s en spanningsvelden in de geleefde werkelijkheid? Ik ben bang van niet.

Wat mij betreft is de dialoog tussen de cliënt en de medewerker de kern van kwaliteitsverbetering. Daarom focussen wij ons bij Perspekt in onze innovatie op het levende verhaal over kwaliteit. En dat verhaal wordt ‘opgehaald’ en ‘gevormd’ door cliënten, medewerkers, bestuurders en andere betrokken. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie vanuit verschillende perspectieven maken samen het verhaal. Een kwaliteitsrapport kan zo’n bron zijn.. Náást andere bronnen zoals beelden en verhalen, ooggetuigen verslagen, dagboekfragmenten en life-story interviews.

Woord en beeld

De kwaliteitskaders spreken mij nog niet tot de verbeelding. Wanneer weten we de toon te vinden waarmee kwaliteit spannend en uitdagend wordt? Iets waar je voor wilt gaan? Vooral het kader verpleeghuiszorg komt erg voorschrijvend over. En bij de beschrijving van de rapporten krijg ik het beeld van weer een papieren document waar druk aan geschreven zal worden. Dergelijke rapporten gaan niet de geleefde werkelijkheid weergeven. Waarom niet wat meer aandacht voor beeld en geluid? Voor verhalen die de betekenis van de feiten duiden? Daag organisaties uit om trots te zijn op wat ze presteren! Laat ze dat samen met cliënten, andere betrokkenen en medewerkers tonen in woord en beeld.

Innovatie bij Perspekt

De komende maanden kunnen wij steeds meer informatie geven over PREZO Care. Een innovatieve manier van toetsen die past bij de toekomst. Samen leren en reflecteren en samen het verhaal over de kwaliteit maken. Werken aan kwaliteit kan leuk zijn! Ik wil graag dat het energie geeft.

Daarnaast komt deze zomer PREZO VV&T 2017 beschikbaar. Hiermee sluiten we aan op het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Ook het meten van cliëntervaringen krijgt daarin een andere rol. Niet minder belangrijk, maar wel anders. Nieuwe instrumenten kunnen ook voor PREZO audits gebruikt worden. Wij gaan aan de slag om dit voor elkaar te krijgen!


Nicolien van den Berg

nicolien portret licht klein

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast