Skip to main content

Aan het woord: Audits tijdens Covid-19: Het verhaal van Marjan Euser (WZH)

dinsdag 27 oktober 2020

Afgelopen half jaar stond de hele samenleving in het teken van het coronavirus. Ook WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is getroffen door het virus. Desondanks heette WZH de auditoren van Perspekt van harte welkom op haar locaties. Marjan Euser, Manager Kwaliteit & Veiligheid bij WZH vertelt hoe de audits in deze bijzondere periode bij WZH verliepen.

“Onze uitdaging is hoe we met Covid-19 omgaan zonder dat de kwaliteit van zorg in het geding komt. Hoe blijf je over de kwaliteit van zorg in gesprek met o.a. cliënten, mantelzorgers en medewerkers terwijl je hen tijdens deze coronacrisis niet of in mindere mate kunt ontmoeten?

WZH mocht als één van de eerste woonzorgcentra de bezoekregeling versoepelen. Hierbij was het belangrijk om de voorwaarden voor bezoek aan de bewoners en cliënten van WZH continu te toetsen. En om snel te kunnen anticiperen indien de situatie dit vroeg. Daarnaast is voor ons de dialoog met de mensen om ons heen van vitaal belang.

Het blijven beschouwen van de kwaliteit van persoonsgerichte zorg speelt voor ons in deze tijd een grote rol. Wij willen blijven leren van de vertrouwde buitenstaander. Dat is ook de reden dat de audits van Perspekt zoveel als mogelijk doorgang vonden op de locaties zelf. Uiteraard hebben we erover nagedacht om audits digitaal te doen, maar na goed overleg is toch besloten voor audits op de locaties te gaan. Hoe kan bijvoorbeeld de medicatieveiligheid getoetst worden zonder op locatie aanwezig te zijn? Een audit is geen afvinklijst. Het draait om het zoeken naar verbinding door het zien, horen en voelen van medewerkers en cliënten.

Inmiddels hebben er meerdere audits plaatsgevonden. Onze ervaringen zijn positief. Met de vraag ‘Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?’ als uitgangspunt zijn de auditoren ontvangen en hebben we ze meegenomen in onze ervaringen van de afgelopen maanden. Wat we uiteindelijk terugkregen was dat de Covid-19 inderdaad de rode draad was in onze dienstverlening. Het was goed om daarover in gesprek te gaan en met die bril het één en ander te beschouwen op de locaties.

Met onze centrale audit hadden we de primeur, deze kon wél digitaal plaatsvinden. Dit was voor ons te doen, ondanks dat het niet 100% optimaal was. Het kon wat ons betreft ook alleen bij de centrale audit. Op locatie vinden we digitaal auditen niet wenselijk. Want juist op locatie willen we dat een auditor hoort, ziet en voelt wat er speelt. Het was voor ons van meerwaarde om auditoren op de locaties welkom te heten. Natuurlijk met in achtneming van de Covid-19-maatregelen.”

Marjan Euser, WZH Manager Kwaliteit & Veiligheid

Aan het woord: Audits tijdens Covid-19: Het verhaal van Marjan Euser (WZH)

Nieuwsbrief ontvangen?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen en Perspekt nieuws, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsarchief