Skip to main content

Perspekt vernieuwt missie, visie en kernwaarden

donderdag 17 juni 2021

Wij hebben onze missie, visie en kernwaarden vernieuwd. Waarom? Omdat wij continu in ontwikkeling zijn, leren en verbeteren. Onze vernieuwde ankers geven richting in het nu en de toekomst.

Zo nu en dan vragen wij ons af waarom wij doen wat wij doen. De keuzes die wij maken vloeien allemaal voort uit onze roeping. Vanuit deze ‘why’ binden wij medewerkers en klanten aan ons. Wij hechten er dan ook waarde aan dat onze why klopt met wie Perspekt is en wat zij nastreeft. Daarom hebben wij onze missie, visie en kernwaarden onder de loep genomen.

Het mooie is.. ..onze missie, visie en kernwaarden bleken nog bijzonder kloppend. We hebben vooral nieuwe taal gezocht. De accentverschuiving van toetsing naar externe stimulerende blik, dialoog en waarden is zichtbaar geworden. Verder komt de waarde die wij aan praktijkervaringen hechten nu expliciet terug.

Missie

Kwaliteit van leven en zorg maak je samen. Wij bewegen mens en organisatie daarom naar optimale persoonsgerichte en waardengedreven zorg en welzijn.

Visie/(Klant)Belofte

Wij maken de kwaliteit van zorg en leven zichtbaar en stimuleren het voortdurend in dialoog samen leren en verbeteren. Zo helpen wij medewerker en organisatie om te komen tot zo goed mogelijke integrale zorg voor iedere cliënt.

Kernwaarden

Betrouwbaar
Wij zijn onafhankelijk en transparant.

Samen
Wij zijn betrokken en geloven in de kracht van dialoog en co-creatie.

Persoonlijk
Wij motiveren organisaties om vanuit waarden en behoeften op een persoonsgerichte manier te werken aan optimale kwaliteit van zorg en welzijn voor de cliënt.

Praktijkgericht
Wij zetten op stimulerende, waarderende wijze aan tot continu leren en verbeteren in de praktijk.

Perspekt vernieuwt missie, visie en kernwaarden

Nieuwsbrief ontvangen?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen en Perspekt nieuws, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsarchief