Skip to main content

Perspekt scherpt auditbeleid aan door coronasituatie

dinsdag 26 januari 2021

Het doet ons deugd dat zorgorganisaties aan hun kwaliteit blijven werken en deze willen beschouwen. De afgelopen maanden hebben veel audits weer doorgang gevonden. Vaak gebeurde dit op alternatieve wijze waarbij er minder of geen auditoren op locatie kwamen en de praktijk en ervaringen zo goed mogelijk in beeld werden gebracht. De schouderklop die medewerkers kregen wanneer ze ervoeren dat ze ook in tijden van crisis goede zorg leveren, doet hen goed zo blijkt uit evaluaties van organisaties.

De ervaringen met het doen van audits op alternatieve wijze zijn positief. De kwaliteit wordt er goed mee in kaart gebracht en de audits worden positief gewaardeerd. Dit blijkt wel uit de volgende reacties: “Gezien de coronamaatregelen en de beperkingen die dit met zich mee heeft gebracht, is het fijn om in het rapport te lezen dat er toch nog veel getoetst is aan de praktijk. Dit is voor ons zeer relevant.” En: “Ondanks dat de audit op alternatieve wijze werd uitgevoerd, werd de tijd genomen om contact te zoeken met naasten en zorgverleners van verschillende disciplines.”

Beleid

Wij vinden dat wij gezien de algehele coronasituatie verdere verantwoordelijkheid moeten nemen voor het indammen van het virus. Ons aller gezondheid staat voorop. Daarom scherpen wij ons beleid aan en wordt ons uitgangspunt met betrekking tot de PREZO én PREZO Care audits:

Alle PREZO en PREZO Care audits vinden op alternatieve wijze plaats, tenzij (een deel van) de audit op locatie mogelijk blijkt.

Wij volgen hierbij de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en passen ons beleid aan op de omstandigheden.

Uitgangspunten

Wij doen er alles aan om samen met de organisaties hun kwaliteit te stimuleren en keurmerk in stand te houden. De eerder geformuleerde uitgangspunten, passend bij de kernwaarden van Perspekt, blijven daarbij overeind:

  • Betrouwbaar: Wij staan achter de kwaliteit van onze keurmerken. Wij geven een keurmerk af als wij met de ingezette methodiek(en) een gerechtvaardigd vertrouwen hebben in de kwaliteit die uw organisatie biedt.
  • Klant als startpunt: Wij leveren maatwerk. Elke klant is voor ons uniek.
  • Samen: Samen met u kijken we naar wat we binnen de auditcyclus wél kunnen doen. Wij kijken met u naar de methodieken die wij samen kunnen inzetten om kwaliteit binnen uw organisatie te blijven bevorderen.

Het gelaagde beeld dat wij van de praktijk krijgen, is voor eenieder waardevol. Met een samenhangend pakket van alternatieve methodieken kunnen wij de praktijk goed inzichtelijk maken.

Het auditprogramma stellen wij samen met de organisatie op en maken wij altijd op maat.

Perspekt scherpt auditbeleid aan door coronasituatie

Nieuwsbrief ontvangen?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen en Perspekt nieuws, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsarchief