Skip to main content

Swenja Grootjans: 'Je wordt gestimuleerd om waarderend te auditeren’

zondag 23 oktober 2022

Voor Vivantes Ouderenzorg maakte Perspekt een training op maat: Resultaatgericht Intern Auditeren. Deelnemer Swenja Grootjans ziet het effect. ‘Op de locaties waar je als interne auditor geweest bent, wordt nog bewuster gewerkt aan persoonsgerichte zorg.’


Compleet nieuw


‘Afgelopen zomer hebben we op al onze locaties interne audits uitgevoerd. Vlak voor de zomer volgde ik de training Resultaatgericht Intern Auditeren. Ik had al wel eens een audit meegemaakt aan de zijlijn, maar zelf een audit uitvoeren was compleet nieuw voor mij. De training was dus welkom. We namen deel met veertien personen uit alle hoeken van onze organisatie: een verpleegkundige, iemand van de horeca, een manager. De groep was heel divers. De training bestond uit vier modules. We hebben één volle dag en daarna een keer iets langer dan een dagdeel bij elkaar gezeten.’


Eigen praktijk als uitgangspunt


‘Wat het precies inhoudt, een resultaatgerichte interne audit, kwam van a tot z naar voren. De methode, hoe je de audit voorbereidt, welke rol en houding je hebt als interne auditor, de do’s en dont’s, hoe je een audit uitvoert in de praktijk en vervolgens de resultaten terugkoppelt. Stukken theorie werden direct afgewisseld met opdrachten in groepjes. Dat werkte goed. Denk aan een rollenspel waarbij je voor de groep oefent hoe je een auditgesprek voert. We werden regelmatig gevraagd om situaties uit onze eigen praktijk in te brengen. En we gingen ook al snel die praktijk in, want na de eerste trainingsdag kregen we de opdracht om een oefen-audit uit te voeren. Best even spannend. Gelukkig hadden we tijdens de training al volop kunnen oefenen met elkaar.’


Opbrengst voor cliënten en organisatie


‘Vivantes Ouderenzorg wil persoonsgerichte zorg leveren en echt uitgaan van de wensen en behoeften van de bewoners. Omdat we ons hierin steeds willen blijven ontwikkelen, zijn er interne audits. Voor Vivantes zit de opbrengst van de training in goed opgeleide interne auditoren. Zelf heb ik inmiddels drie locaties geaudit. Na de training voelde ik me toegerust om het “echte werk” te gaan doen. Wat mij het meest is bijgebleven is de positieve insteek: je wordt gestimuleerd om waarderend te auditeren. Niet kijken vanuit wat er mis is maar bevragen en benoemen wat er goed gaat. Je leert oordeelsvrij kijken, zeker bij een interne audit iets om scherp op te zijn. Je leert bewijsstukken te verzamelen om bepaalde bevindingen te onderbouwen. En heel praktisch: je leert om de audit zo te plannen dat je ook zoveel mogelijk mensen uit het netwerk rondom de cliënten spreekt. Van mantelzorgers en schoonmakers tot vrijwilligers. Onze cliënten zijn bij dit alles alleen maar gebaat, want op de locaties waar je geweest bent als interne auditor wordt nog bewuster gewerkt aan persoonsgerichte zorg. Doen we de juiste dingen én doen we die goed?

Ook interesse in waarderend leren auditeren?  Perspekt biedt diverse trainingen als open inschrijving of in company aan, maar ook trainingen op maat voor de klant. Swenja Grootjans, welzijnsmedewerker én interne auditor bij Vivantes Ouderenzorg, volgde de training Resultaatgericht Intern Auditeren. Er zijn nog een paar plekken vrij in onze training Resultaatgericht Intern Auditeren op 16 november 2022. Meer informatie vindt u hier:

https://perspekt.nu/trainingen/training-resultaatgericht-intern-auditeren-ria 

Meer lezen over onze het effect van onze trainigen? In ons publieksjaarverslag vindt u ervaringsverhalen uit diverse sector over diverse trainingen:

https://perspekt.nu/images/2022_Nieuws/Publieksjaarverslag_Perspekt_2021.pdf

Swenja Grootjans: 'Je wordt gestimuleerd om waarderend te auditeren’

Nieuwsbrief ontvangen?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen en Perspekt nieuws, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsarchief