PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 2017 nu aan te vragen

dinsdag 05 september 2017

Perspekt heeft PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (VV&T) 2017 ontwikkeld. De sterke basis van PREZO VV&T 2014 hebben we aangevuld met elementen uit het Kwaliteitskader 2017. Daarnaast hebben we wijzigingen doorgevoerd in de set (cliënt)prestaties, in het beoordelingskader en in het wegingskader.

Aanleiding PREZO VV&T 2017

De introductie van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is voor Perspekt aanleiding geweest om het huidige PREZO VV&T 2014 te herzien. Hoewel PREZO VV&T 2014 organisaties nog prima ondersteunt in hun kwaliteitsdenken, is een update nodig om de organisatie optimaal te kunnen faciliteren bij de implementatie en de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Nu de verplichting van de CQ is komen te vervallen en er nog geen branchespecifieke eisen worden gesteld aan cliëntervaringsonderzoek, komt Perspekt graag tegemoet aan de wens van organisaties gebruik te kunnen maken van andere meetinstrumenten voor cliëntervaringen.

Waarden en prestaties

Het kwaliteitssysteem van PREZO VV&T 2017 kent 11 waarden met daarbij behorende prestaties. Door de prestaties te koppelen aan waarden wordt duidelijk op welke manier waarden, die betekenisvol zijn in de langdurige zorg, in de dagelijkse praktijk worden ingevuld. De waarden en bijbehorende prestaties vormen het startpunt van de dialoog tussen de medewerker en de cliënt over persoonsgerichte zorg.

De waarden- en prestatieset bestaat uit:

Vier waarden en prestaties op de domeinen:

Waarde Prestaties
Comfort D1 Woon- en leefsituatie
Samen D2 Participatie
Genieten   D3 Mentaal welbevinden
Vitaliteit D4 Lichamelijk welbevinden

Drie waarden en prestaties voor de pijlers:

Waarde Prestaties
Uniciteit P1 Persoonsgerichte zorg
Transparantie   P2 Communicatie en informatie
Veiligheid P3 Cliëntveiligheid

Vier waarden en prestaties voor de voorwaarden:

Waarde Prestaties
Vakkundigheid V1 Kwaliteit medewerkers
Ontwikkelen V2 Governance en management
Kwaliteit V3 Sturen op kwaliteit
Betrouwbaarheid   V4 Bedrijfsresultaten
Opbouw van de waarden en de prestatie

Iedere prestatie is volgens eenzelfde structuur opgebouwd:
Waarden: universele waarden die betekenisvol zijn in de langdurige zorg;
Prestatie: de formulering van de prestatie die gerealiseerd wordt voor de cliënt;
De dialoog: om te komen tot persoonsgerichte zorg. Dit gaat om de interacties tussen de cliënt en medewerker;
Professioneel handelen: het gaat hierbij om de ondersteuning die nodig is om persoonsgerichte zorg te leveren;
Uitkomsten: resultaat van persoonsgerichte zorg.

Keurmerkschema PREZO VV&T 2017

Er zijn drie beoordelingselementen:
1. Uitkomsten van persoonsgerichte zorg
Zijn cliënten tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen? Dit kan met periodieke evaluaties en onderzoeken maar ook met positieve verhalen, feedback, richtinggevende voorbeelden en kritische incidenten aangetoond worden. Het gaat om meer dan een cliëntervaringsonderzoek alleen.

2. Praktijk en instrumenten van persoonsgerichte zorg
Levert het handelen van alle betrokken en bijbehorende instrumenten een aantoonbare bijdrage aan het realiseren van de prestatie en het nastreven van waarden?

3. Reflecteren en verbeteren
Is een organisatie in staat om een open verbetercultuur te scheppen, om periodiek met betrokkenen te reflecteren op hun handelen en te werken aan continu te verbeteren?

Wegingskader

Het wegingskader heeft een vierpuntsschaal gekregen. Zo wordt er nuance aangebracht als de prestatie nog niet helemaal op orde is: gaat het om puntjes op de i en een paar aandachtspunten of is de organisatie goed op weg maar moet er nog wel verbeterd worden?

In totaal moeten er 80 punten (van maximaal 100) worden verworven om de prestatie behalen. Uit elk beoordelingselement moeten voldoende punten worden behaald. Organisaties worden hiermee uitgedaagd om nog meer invulling te geven aan het realiseren van de prestaties en daarmee in voldoende mate te voldoen aan vigerende eisen en regelgeving.

Keurmerk en certificaten

Het behalen van alle 11 de prestaties levert een PREZO VV&T gouden keurmerk op. Van een zilveren keurmerk is bij PREZO VV&T 2017 geen sprake meer.

PREZO VV&T 2017 kan ook in delen worden getoetst. U behaalt dan certificaten.

Vanaf 15 oktober audits

PREZO VV&T 2017 is vanaf heden beschikbaar. PREZO VV&T keurmerkhouders ontvangen het nieuwe kwaliteitssysteem medio september automatisch. Vanaf 15 oktober worden de eerste audits op basis van PREZO VV&T 2017 afgenomen.

Per augustus 2018 worden er voor PREZO VV&T 2014 geen initiële audits meer uitgevoerd. PREZO VV&T 2017 wordt dan het uitgangspunt. De aanvraag voor een initiële audit op basis van PREZO VV&T 2014 moet uiterlijk 1 mei 2018 door Perspekt in ontvangst zijn genomen. Eventuele heraudits op basis van PREZO VV&T 2014 worden uiterlijk tot 1 januari 2019 uitgevoerd.

Kwaliteitssysteem PREZO VV&T 2017 bestellen

Direct een offerte aanvragen

 
U kunt voor meer informatie terecht bij uw auditcoördinator of ons bellen.

PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 2017 nu aan te vragen

Nieuwsarchief

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op