Skip to main content
PREZO onderschrijft het belang van kwaliteitsbewustzijn

PREZO onderschrijft het belang van kwaliteitsbewustzijn

Biedt het essay van Andries Baart, 'Het politieke welkom aan de cultivering van kwaliteitsbewustzijn' (www.presentie.nl/actueel) aanknopingspunten voor PREZO Care? Absoluut! In het presentiedenken is de zorgrelatie de plek waar goede zorg daadwerkelijk ontstaat. Dat vinden wij bij Perspekt ook. Het werk- en denkmodel PREZO zet het resultaat voor de cliënt centraal. Waar maken we het resultaat voor de cliënt? Volgens ons gebeurt dat op de werkvloer, in de relatie tussen cliënt en zorgverlener.

Afstemming

Het gaat in de langdurige zorg niet alleen over goede zorg. We willen ook welzijn en eigen regie, daar waar het kan. Hoe realiseren we dat? Dat kan alleen door in gesprek te gaan met onze cliënt en goed af te stemmen op zijn of haar wensen en behoeften. Door samen antwoorden te zoeken op de vraag hoe we zorgen voor een optimale kwaliteit van leven gegeven de omstandigheden? Dat afstemmen doen we in relatie met elkaar. De kwaliteit van deze relatie is afhankelijk van beide, cliënt en zorgverlener, maar een beetje meer van de laatste.

Omgevingsfactoren

De mate waarin we kunnen en willen afstemmen is ook afhankelijk van onze omgeving. Wat zijn de geschreven en ongeschreven regels? Wat wordt er van ons verwacht? Wie kijkt er over onze schouder mee of we het wel goed doen? Mogen we een gecalculeerd risico nemen en mag het dan eventueel toch mis gaan? En wanneer we goed afstemmen, houden we ons dan nog aan de richtlijnen en de protocollen? Of raken we in conflict met dat wat we met elkaar verantwoorde zorg noemen?

Cultuur van kwaliteitsbewustzijn

Een cultuur van kwaliteitsbewustzijn laat ruimte voor het gesprek over deze elementen, die mede bepalend zijn voor de kwaliteit van zorg en welzijn. En dat gesprek is wat PREZO beoogt. Het gesprek tussen zorgverlener en cliënt, het gesprek tussen professionals onderling en het gesprek met de teamleiders, managers en bestuurders. Maar ook "het gesprek" met de maatschappij, over de mogelijkheden en de beperkingen van de participatiesamenleving.

Waardecreatie

PREZO Care, het PREZO van de toekomst, sluit aan bij de transformatie in de zorg, bij de participatie samenleving. En het is gericht op meervoudige waardecreatie: waarde voor de cliënt, waarde voor de professional en waarde voor de organisatie en de maatschappij. Dat vraagt om dagelijkse kwaliteitsverbetering op de werkvloer en vanuit de werkvloer. Een cultuur van kwaliteitsbewustzijn: met PREZO Care gaan we er voor!

Nicolien van den Berg

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast