Skip to main content
Echt! We streven naar optimale zorg voor elkaar!

Echt! We streven naar optimale zorg voor elkaar!

Afgelopen week heb ik mij afgevraagd waarom het zo moeilijk lijkt te zijn om vertrouwen te hebben in elkaars intentie. Waarom hebben we steeds andere woorden nodig om aan elkaar duidelijk te maken wat we écht bedoelen? Hoe creëren we met elkaar het vertrouwen dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we bedoelen te doen? Wat ik bedoel te zeggen is dat het mij écht gaat om mensen zoals jij en ik.

'De patiënt'

Tijdens mijn fysiotherapie opleiding heb ik geleerd te spreken over 'de patiënt'. Tijdens een MDO hadden we het dan natuurlijk over mevrouw en meneer of soms werd iemand bij de voornaam genoemd. Ik heb dat altijd als respectvol ervaren.

De 'cliënt'

In de loop der jaren vonden we met elkaar dat het niet meer over 'de patiënt' moest gaan. De patiënt was een abstract begrip geworden. Een begrip dat los was komen te staan van onszelf. Dat niet meer doelde op mensen zoals wij, die al is overkomen wat ons nog kan of zal overkomen. Daarom zijn we gaan spreken over 'de cliënt'. Door het over de cliënt te hebben dachten we dichter te komen bij waar het werkelijk om draait. Mensen zoals jij en ik die op een dag zorg nodig hebben, die het (even) niet meer zelf kunnen.

'Het cliëntsysteem'

Later, tijdens de studie Integratieve Bewegingstherapie (IBT) aan de VU in Amsterdam leerde ik te denken in cliëntsystemen. De rode draad in de IBT is: de bewegende mens gezien in zijn context van verleden, heden en toekomst, in relatie met de mensen om zich heen. Het vraagstuk van nature-en-nurture, de invloed van de omgeving waar we in opgroeien, onze geliefden: sinds jaar en dag bepalend voor onze kwaliteit van leven.

Wij burgers!

In de turbulentie van transitie en transformatie zoeken we opnieuw naar woorden om aan te geven waar het nu écht om gaat. Wij mensen met onze dierbaren, geliefden, naasten. Wij mensen omringd door mantelzorgers. Wij burgers!

Waarom is het in onze tijd zo nodig om woorden te zoeken voor wat vanzelfsprekend is? Streven naar optimale zorg voor elkaar!

Nicolien van den Berg

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast