Skip to main content

Bevriezen van de verplichte CQ-index?

Met PREZO blijven we uitgaan van de uitkomsten voor de klant!

De klant is koning?

We willen met elkaar graag dat de zorg die we elke dag leveren toegevoegde waarde heeft voor de mensen die ervan afhankelijk zijn. Dus ja, de klant is koning! Volgens de website www.allespreekwoorden.nl is de betekenis van dit spreekwoord:

‘als bedrijf moet je nooit de belangen van je klanten uit het oog verliezen’

Wij gaan een stap verder. Bij het leveren van zorg moet je uitgaan van het belang van de klanten, dat is de legitimatie van je bestaan als zorginstelling.

Klantervaringen

Klantervaringen zijn belangrijk bij het beantwoorden van de vraag of de kwaliteit van de geleverde zorg optimaal is. En alleen de mensen die het betreft kunnen iets vertellen over hun ervaringen. Dus blijven we in de toekomst, ook wanneer de wettelijke verplichting tweejaarlijks de CQ-index af te nemen verdwijnt, het oordeel en de verhalen van klanten betrekken bij de audits voor het PREZO gouden of zilveren keurmerk.

Valide?

Wanneer zijn gemeten klantervaringen valide genoeg om er een algeheel oordeel over de kwaliteit op te baseren? Geeft elke twee jaar een vragenlijst laten invullen een goed beeld? Zijn individuele reviews representatief voor de algehele beleving van alle betrokkenen? Of zoeken we de oplossing in real time metingen?

Perspekt

Bij Perspekt geloven we in een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Daarmee kunnen we een goed beeld krijgen van de toegevoegde waarde van de zorg voor de cliënten en hun naasten. En we vinden het belangrijk wat de professional en de organisatie doet met het oordeel van de klant: wordt er geluisterd en actie ondernomen?

Najaar

In PREZO VV&T maakt de uitslag van de CQ meting nog direct onderdeel uit van het beoordelings- en wegingskader. De laatste CQ meting is twee jaar geldig, voorlopig kunnen we daar dus nog gebruik van maken. We werken ondertussen wel aan een nieuw beoordelings- en wegingskader. In het najaar leggen we dat voor aan ons College van Belanghebbenden. Klantervaringen hebben in het nieuwe kader opnieuw een belangrijke rol want kwaliteit ontstaat op de werkvloer en vanuit de werkvloer, in de relatie tussen cliënt en medewerker.

Ons keurmerk zegt dan ook echt iets over de kwaliteit van de zorg!

 Nicolien van den Berg

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast