Skip to main content
De koers: naar welbevinden voor iedereen

De koers: naar welbevinden voor iedereen

Nu de Sinterklaasartikelen al weer verdrongen zijn door de kerstgedachte, is het tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar. Een jaar waarin veel gebeurd is, waarin IS het nieuws beheerste en terreur steeds dichter naar onze eigen leefwereld is gekomen.

Verdwaald

Het was ook het eerste jaar na de transitie. Of beter gezegd, het eerste jaar van de transformatie. Het eerste jaar dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben gedragen voor grote delen van de zorg. Met gemengde gevoelens en de nodige hindernissen hebben we met elkaar door de nieuwe wegen in de zorg gedwaald. Soms helemaal de weg kwijt, soms toch weer met richting en vertrouwen. Veranderen gaat niet vanzelf, en ook niet zonder wrijving. Brengt het ons als maatschappij straks wat we beogen? Participatie van iedereen met oog voor de menselijke maat?

De menselijke maat

Soms lijkt ze zoek, die menselijke maat. Verwachten we niet te veel van iedereen en van elkaar? Vragen we de mensen met een zorgbehoefte wel écht naar hun ervaring en mening? Deze maand in het nieuws: twee mensen, afhankelijk van een rolstoel verhalen over het avontuur dat de reis naar de studio in Hilversum voor hen betekende. Krimpende budgetten die leiden tot afschaffing van faciliteiten die juist zo nodig zijn om participatie van mensen met een beperking mogelijk te maken. Lukt het ons botsende perspectieven op kwaliteit met elkaar te verbinden?

Vertrouwen

Uitvoering van beleid dat lijnrecht staat tegenover het beoogde doel van datzelfde beleid. Meer regels en controle om de kwaliteit van de zorg te verbeteren terwijl we toe willen naar meer dialoog, eigen regie, de cliënt aan zet. Iets dat je alleen kunt bereiken met ondersteuning en vertrouwen, met het accepteren van de menselijke maat. Met het aanvaarden van het feit dat het dagelijks leven in en met de zorg net zo is als thuis: soms gaat het super en soms heb je zo’n dag…

Van kwaliteit van zorg naar welbevinden

Ik ben van mening dat kwaliteit tot stand komt in dialoog tussen medewerkers en de cliënten met hun naasten. Dat goede zorg in dienst staat van de uitkomst van die zorg. Dat het voeren van eigen regie als het gaat om de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven bepalend is voor welbevinden.

Onze bijdrage aan een goed resultaat

Bij Perspekt geloven wij ook dat waardevolle verantwoording ontstaat vanuit het verlengde van verbeteren. Daarom werken wij de komende jaren aan innovatief verantwoorden: betrokkenheid van de cliënt, verantwoording in dialoog, uitkomsten beoordelen in de context, externe toetsing als ondersteuning voor het werken aan kwaliteit. Dit alles is de basis van de koers die wij het afgelopen jaar hebben uitgezet in de Perspekt Koersnotitie 2015-2018: ‘De cliënt aan zet: eigen regie en dialoog’.

Daarmee willen wij, vanuit onze eigen invloedsfeer met het PREZO werk- en denkmodel, ook de komende jaren bijdragen aan het realiseren van het beoogde doel van de participatie samenleving: welbevinden voor iedereen.

 Nicolien van den Berg

nicolien portret licht klein

No video selected.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast